Wyniki wyszukiwania

Filtry: Matematyka Szkoła Podstawowa IV-VI

Znaleziono 256

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Czym jest statystyka?

miniatura

Przedstawianie danych – tabele i wykresy

miniatura

Przedstawianie danych – wykresy punktowe i liniowe

miniatura

Dodawanie i odejmowanie

miniatura

Sześcian liczby

miniatura

Dodawanie pisemne - przykłady

miniatura

Porządkowanie liczb

miniatura

Odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - zadania tekstowe

miniatura

Porządkowanie ułamków właściwych, niewłaściwych i liczb mieszanych

miniatura

Jednostki masy - wprowadzenie

miniatura

Mnożenie pisemne przez liczby zakończone zerami - wprowadzenie

miniatura

Zamiana ułamków zwykłych na liczby dziesiętne

miniatura

Dodawanie i odejmowanie pamięciowe liczb dziesiętnych - zadania

miniatura

Porównywanie różnicowe ułamków zwykłych

miniatura

Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych

miniatura

Trapez - wprowadzenie

miniatura

Pole trapezu - zadania

miniatura

Rysowanie odcinka w skali, gdy znamy jego rzeczywistą długość

miniatura

Budowa prostopadłościanu i sześcianu

miniatura

Własności dodawania

miniatura