Wyniki wyszukiwania

Filtry: Szkoła Ponadpodstawowa

Znaleziono 180

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Podobieństwo w trójkątach prostokątnych

miniatura

Zadania o prędkości, drodze i czasie

miniatura

Trójkąty podobne w czworokątach

miniatura

Badanie monotoniczności ciągu na podstawie wzoru

miniatura

Wzór ogólny ciągu geometrycznego - zadania

miniatura

Kąty wpisane oparte na tym samym łuku

miniatura

Sinus, cosinus, tangens dowolnego kąta rozwartego

miniatura

Zamiana postaci kanonicznej na ogólną i odwrotnie

miniatura

Rozwiązywanie równań kwadratowych korzystając z delty

miniatura

Zapisywanie związków między wielkościami za pomocą układu równań

miniatura

Zastosowanie funkcji w życiu codziennym - prędkość, droga i czas

miniatura

Suma zbiorów, część wspólna zbiorów, różnica zbiorów

miniatura

Sinus, cosinus i tangens w trójkącie prostokątnym

miniatura

Objętość stożka

miniatura

Trójkąty podobne w okręgach

miniatura

Badanie monotoniczności ciągu na podstawie wzoru - trudniejsze przykłady

miniatura

Trzy wyrazy ciągu geometrycznego

miniatura

Dowód twierdzenia o kącie wpisanym i środkowym

miniatura

Korzystanie z wybranych wzorów redukcyjnych

miniatura

Wartość bezwzględna

miniatura