Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 256

Dzielenie pisemne liczb dziesiętnych przez liczby naturalne

miniatura 08:59

Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych

miniatura 10:32

Pole trójkąta - zadania tekstowe

miniatura 12:19

Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych

miniatura 10:32

Rozwiązywanie prostych równań

miniatura 10:59

Zaokrąglanie liczb naturalnych

miniatura 07:29

Mnożenie liczb naturalnych przez 10, 100, 1000

miniatura 05:48

Kolejność wykonywania działań - zadania tekstowe

miniatura 08:24

Dziesiątkowy układ pozycyjny

miniatura 08:24

Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - wprowadzenie

miniatura 03:55

Porównywanie liczb mieszanych

miniatura 08:24

Jednostki długości - wprowadzenie

miniatura 06:39

Jednostki pola - wprowadzenie

miniatura 05:06

Liczby dziesiętne - wprowadzenie

miniatura 08:26

Poszukiwanie dzielników danej liczby

miniatura 13:01

Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach

miniatura 05:30

Dzielenie pisemne liczb dziesiętnych

miniatura 10:24

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

miniatura 10:23

Pole równoległoboku i rombu

miniatura 07:39

Potęgowanie liczb ujemnych

miniatura 10:13