Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 256

Poszukiwanie dzielników danej liczby

miniatura 13:01

Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach

miniatura 05:30

Dzielenie pisemne liczb dziesiętnych

miniatura 10:24

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

miniatura 10:23

Pole równoległoboku i rombu

miniatura 07:39

Potęgowanie liczb ujemnych

miniatura 10:13

Rozwiązywanie prostych równań - zadania z treścią

miniatura 10:33

Oś liczbowa - wprowadzenie

miniatura 06:06

Rozdzielność mnożenia względem dodawania

miniatura 04:16

Kolejność wykonywania działań z potęgami

miniatura 09:31

Odczytywanie dużych liczb

miniatura 07:34

Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - przykłady

miniatura 06:16

Porządkowanie ułamków właściwych o takich samych licznikach

miniatura 06:25

Zależności między jednostkami długości

miniatura 10:58

Wykonywanie działań na kalkulatorze - wprowadzenie

miniatura 07:17

Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000

miniatura 08:44

Dodawanie pamięciowe liczb dziesiętnych

miniatura 08:04

Dodawanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w części ułamkowej

miniatura 09:12

Dzielenie pisemne liczb naturalnych z wynikiem dziesiętnym

miniatura 10:54

Równoległobok - wprowadzenie

miniatura 06:42