Wyniki wyszukiwania

Filtry: Szkoła Podstawowa IV-VI

Znaleziono 256

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Dodawanie i odejmowanie pamięciowe liczb dziesiętnych - zadania

miniatura

Porównywanie różnicowe ułamków zwykłych

miniatura

Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych

miniatura

Trapez - wprowadzenie

miniatura

Pole trapezu - zadania

miniatura

Rysowanie odcinka w skali, gdy znamy jego rzeczywistą długość

miniatura

Budowa prostopadłościanu i sześcianu

miniatura

Własności dodawania

miniatura

Potęgowanie - wprowadzenie

miniatura

Odejmowanie pisemne „bez pożyczania” (bez rozpakowywania)

miniatura

Wyrażenia algebraiczne - wprowadzenie

miniatura

Jednostki czasu

miniatura

Pole kwadratu i prostokąta - wprowadzenie

miniatura

Zależności między jednostkami masy

miniatura

Mnożenie pisemne przez liczby zakończone zerami - zadania

miniatura

Zaznaczanie liczb dziesiętnych na osi liczbowej

miniatura

Dodawanie i odejmowanie pisemne ułamków dziesiętnych

miniatura

Procenty - wprowadzenie

miniatura

Mnożenie ułamków przez liczby naturalne

miniatura

Podział czworokątów

miniatura