Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 256

Dzielenie ułamków zwykłych przez liczby naturalne

miniatura 07:24

Nierówność trójkąta

miniatura 05:10

Liczby całkowite - wprowadzenie

miniatura 05:46

Obliczanie prędkości przy danej drodze i danym czasie

miniatura 06:35

Mnożenie liczb naturalnych - wprowadzenie

miniatura 06:30

Graficzne przedstawienie metod dzielenia w pamięci

miniatura 10:21

Ułamek zwykły jako wynik dzielenia

miniatura 05:34

Rozszerzanie ułamków zwykłych - przykłady

miniatura 06:32

Ile razy dana liczba mieści się w innej liczbie

miniatura 07:55

Odległość punktu od prostej

miniatura 07:32

Rysowanie prostokątów i kwadratów o podanych długościach boków za pomocą ekierki

miniatura 08:42

Dodawanie pamięciowe dużych liczb

miniatura 08:32

Cecha podzielności liczb przez 10

miniatura 04:48

Liczby pierwsze i liczby złożone

miniatura 09:56

Dzielenie liczb dziesiętnych przez liczby naturalne

miniatura 12:42

Dzielenie liczb naturalnych przez ułamki zwykłe

miniatura 06:36

Konstruowanie trójkątów

miniatura 06:39

Liczby całkowite na osi liczbowej

miniatura 08:39

Obliczanie czasu, gdy dana jest droga i prędkość

miniatura 09:17

Mnożenie liczb naturalnych - definicja i przykłady

miniatura 05:56