Ścieżka:

miniatura 10:25

Dowody matematyczne - przystawanie figur (część 2)

Dowiedz się: jak udowodnić, że dwie figury są przystające.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.4 MAT-SP78-VIII.9

miniatura 05:49

Trójkąt 45, 45, 90 - obliczanie długości boków

Dowiedz się: jak obliczyć długość przeciwprostokątnej w trójkącie o kątach 45, 45 i 90 stopni znając długość przyprostokątnej, jak obliczyć długości przyprostokątnych w trójkącie o kątach 45, 45 i 90 stopni znając długość przeciwprostokątnej.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.8

miniatura 10:12

Odcinki w graniastosłupach

Dowiedz się: jakie odcinki nazywamy przekątnymi graniastosłupów, jakie odcinki nazywamy przekątnymi ścian.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP46-X.5 MAT-SP78-XI.1

miniatura 09:20

Pierwiastek sześcienny - wprowadzenie

Dowiedz się: co to jest pierwiastek sześcienny, jak obliczyć pierwiastek sześcienny.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-II.1

miniatura 04:27

Liczby naturalne

Dowiedz się: co to są liczby naturalne, do czego służą i ile ich jest.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-I.1

miniatura 10:57

Tabliczka mnożenia

Dowiedz się: co to jest tabliczka mnożenia, jak powstaje oraz do czego może się przydać.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.3

miniatura 05:29

Kolejność wykonywania działań - przykłady część 1

Dowiedz się: w jaki sposób poprawnie wykonywać obliczenia złożonych przykładów, jak stosować regułę o kolejności wykonywania działań.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.11

miniatura 07:23

Dodawanie pisemne - wprowadzenie

Dowiedz się: w jaki sposób zapisać liczby w dodawaniu pisemnym, jaka jest zasada dodawania pisemnego
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.2

miniatura 07:55

Porównywanie dużych liczb

Dowiedz się: jak porównywać duże liczby.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-I.3

miniatura 06:14

Odejmowanie liczb mieszanych o jednakowych mianownikach w części ułamkowej

Dowiedz się: jak od całości odjąć liczbę mieszaną, jak odjąć od siebie dwie liczby mieszane, co zrobić, gdy część ułamkowa pierwszej liczby jest mniejsza od części ułamkowej drugiej liczby.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-V.1