Ścieżka:

miniatura 08:17

Miejsce zerowe funkcji

Dowiedz sie: że miejsce zerowe to argument, a nie punkt, jak odczytać miejsca zerowe na podstawie grafu, tabelki i wykresu, jak określić, ile miejsc zerowych ma dana funkcja.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
VIII.8

miniatura 10:26

Przedstawianie danych - diagram procentowy

Dowiedz sie: jak prawidłowo stworzyć wykres procentowy, jak zamienić dane liczbowe na procenty.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
VIII.8

miniatura 08:59

Ile jest kulek w pojemniku?

Dowiedz sie: jak obliczyć prawdopodobieństwo danego zdarzenia, jaka jest szansa wyciągnięcia kulki o danym kolorze, jak obliczyć liczbę kulek w pojemniku.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
VIII.8

miniatura 10:47

Logarytm potęgi

Dowiedz sie: jak obliczyć logarytm potęgi, jak potęgować liczbę logarytmowaną, jak pomnożyć logarytm przez liczbę.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
VIII.8

miniatura 11:06

Figury symetryczne względem prostej

Dowiedz sie: jak rozpoznać figury symetryczne względem prostej, czym jest oś symetrii, kiedy punkty są symetryczne względem prostej.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
VIII.8

miniatura 11:07

Zastosowanie trygonometrii w zadaniach geometrycznych

Dowiedz sie: jak znaleźć miarę kąta w trójkącie, jak obliczyć wartość wyrażenia zawierającego sinusy, cosinusy i tangensy kątów 30, 45 i 60 stopni, jak obliczyć pole trójkąta prostokątnego.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
VIII.8

miniatura 11:03

Pole powierzchni kuli

Dowiedz sie: czym jest sfera, jak wygląda powierzchnia kuli, jak obliczyć pole powierzchni kuli.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
VIII.8

miniatura 07:30

Trójkąty podobne w okręgach

Dowiedz sie: jak badać podobieństwo trójkątów wpisanych w okrąg, jak określać długości boków w takich trójkątach w oparciu o skalę podobieństwa, co to jest kąt wpisany, co to jest kąt oparty na cięciwie, co to jest kąt dopisany do okręgu, że kąty oparte na tym samym łuku okręgu są równe.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
VIII.8

miniatura 06:44

Okrąg i koło - wprowadzenie

Dowiedz sie: co to jest koło i okrąg, czym różni się koło od okręgu, co to jest średnica, cięciwa i promień.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
VIII.8

miniatura 11:05

Twierdzenie Pitagorasa - wprowadzenie

Dowiedz sie: czym jest twierdzenie Pitagorasa, jak można zapisać je w postaci wzoru, w jakich sytuacjach można stosować to twierdzenie, jak wygląda dowód twierdzenia Pitagorasa.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
VIII.8