Ścieżka:

miniatura 08:24

Dziesiątkowy układ pozycyjny

Dowiedz się: co to znaczy, że nasz system liczenia jest dziesiątkowy i pozycyjny, jakie znaczenie mają poszczególne cyfry w liczbie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-I.1

miniatura 03:55

Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - wprowadzenie

Dowiedz się: w jaki sposób odejmować ułamki o jednakowych mianownikach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-V.1

miniatura 06:09

Wartość liczbowa jednomianu

Dowiedz się: jak obliczyć wartość liczbową jednomianu, jak podstawić liczbę, co to jest wartość liczbowa jednomianu.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-III.2

miniatura 07:32

Odległość punktu od prostej

Dowiedz się: jak znaleźć odległość punktu od prostej, pod jakim kątem mierzymy odległość punktu od prostej, w jaki sposób wyznaczyć najkrótszy odcinek pomiędzy punktem a prostą.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-VII.5

miniatura 08:42

Rysowanie prostokątów i kwadratów o podanych długościach boków za pomocą ekierki

Dowiedz się: jak narysować prostokąt za pomocą cyrkla i ekierki, jak narysować odcinki tej samej długości nie mierząc ich linijką.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IX.5

miniatura 06:01

Pola figur - wprowadzenie

Dowiedz się: co to jest pole figury, czy pojęcia pole i powierzchnia oznaczają to samo, jak sprawdzić, która figura ma większe pole.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-XI.2

miniatura 08:48

Sumy algebraiczne - zadania tekstowe

Dowiedz się: że warto dane z zadania zapisywać za pomocą liter, jak opisać zależności między informacjami z zadania.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-III.3 MAT-SP78-III.4

miniatura 09:02

Szacowanie rachunków pamięciowych na dużych liczbach

Dowiedz się: co to znaczy oszacować, w jaki sposób można podać wartość szacunkową, kiedy przydaje się umiejętność szacowania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.12

miniatura 05:43

Cecha podzielności liczb przez 5

Dowiedz się: Z tej lekcji dowiesz się: jak rozpoznać liczbę podzielną przez 5, w jaki sposób sprawdzić bez wykonywnia dzielenia, czy liczba jest podzielna przez 5, jak brzmi cecha podzielności przez 5.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.7

miniatura 08:24

Porządkowanie ułamków dziesiętnych - trudniejsze zadania

Dowiedz się: jak porównywać liczby dziesiętne o różnej liczbie cyfr po przecinku, jak porównywać masy wyrażone w różnych jednostkach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-V.4