Ścieżka:
Filmy (511)
miniatura 09:05

Symetria środkowa w układzie współrzędnych

Dowiedz sie: jak wyznaczyć współrzędne punktu symetrycznego względem środka układu współrzędnych, jak utworzyć figurę symetryczną względem środka układu współrzędnych.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XV.4

miniatura 12:32

Działania na wyrażeniach algebraicznych

Dowiedz sie: jak upraszczać wyrażenia algebraiczne, jak stosować wzory skróconego mnożenia w rozwiązywaniu zadań, jak przekształcać wyrażenia algebraiczne z pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-II.1

miniatura 10:32

Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych

Dowiedz sie: jak mnożyć liczby całkowite, jak dzielić liczby całkowite.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-III.5

miniatura 10:22

Siatka prostopadłościanu i sześcianu

Dowiedz sie: jak rozpoznać siatkę prostopadłościanu i sześcianu, jak narysować siatkę prostopadłościanu i sześcianu, jak rozpoznać siatkę ostrosłupa.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-X.3 MAT-SP46-X.4

miniatura 11:03

Jednostki prędkości

Dowiedz sie: jak dokonywać zamiany jednostek prędkości.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-XII.9

miniatura 08:39

Równania - zadania tekstowe

Dowiedz sie: jak rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą równań.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VI.4

miniatura 05:37

Twierdzenie Pitagorasa - zadania z trójkątami

Dowiedz sie: jak stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach z trójkątami, jak rozwiązywać zadania z treścią korzystając z twierdzenia Pitagorasa.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.8

miniatura 09:35

Odczytywanie i zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych

Dowiedz sie: jak zaznaczać punkty w układzie współrzędnych, jak odczytywać punkty zaznaczone w układzie współrzędnych.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-X.3

miniatura 10:02

Zamiana jednostek objętości

Dowiedz sie: jak zamienić jednostki objętości z m 3 na litry, jak zamienić jednostki objętości z litrów na m 3 , jak zamienić jednostki objętości z m 3 na mililitry, jak zamienić jednostki objętości z mililitrów na m 3 , jak zamienić jednostki objętości z m 3 na cm 3 , jak zamienić jednostki objętości z cm 3 na m 3 , jak zamienić jednostki objętości z ml na cm 3 , jak zamienić jednostki objętości z cm 3 na ml.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-X.6

miniatura 04:51

Logarytm w wykładniku potęgi

Dowiedz sie: jak obliczyć potęgę, kiedy wykładnik jest zapisany w postaci logarytmu, jak prowadzić obliczenia, aby podstawa potęgi i podstawa logarytmu były takie same.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-I.9