Ścieżka:

miniatura 11:08

Zadania wykorzystujące układy równań

Dowiedz się: jak ustalić niewiadome, jak ułożyć układ równań na podstawie danych z zadania.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-IV.2

miniatura 09:33

Dziedzina i zbiór wartości funkcji

Dowiedz się: jak określić argumenty i wartości funkcji na podstawie tabelki lub wykresu, jak określić dziedzinę i zbiór wartości na podstawie tabelki lub wykresu funkcji.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-V.1 MAT-LIC-V.3

miniatura 10:11

Przedstawianie danych - diagram kołowy

Dowiedz się: jak przedstawić dane w postaci diagramu kołowego, jak ułożyć proporcję potrzebną do wyliczenia miary kąta wycinka kołowego.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XIII.2

miniatura 07:34

Losowanie na loterii

Dowiedz się: jaka jest szansa wyciągnięcia losu wygrywającego, jak zmienia się szansa wylosowania wygranej, jeśli dorzucimy losy wygrywające, jak zmienia się szansa wylosowania wygranej, jeśli dorzucimy losy przegrywające.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XII.2

miniatura 13:38

Dodawanie i odejmowanie logarytmów

Dowiedz się: jak dodawać logarytmy, jak obliczyć logarytm z iloczynu liczb, jak odejmować logarytmy, jak obliczyć logarytm z ilorazu liczb.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-I.9

miniatura 12:29

Kąty w trapezach i równoległobokach

Dowiedz się: jakie własności mają kąty wewnętrzne w trapezie, jakie własności mają kąty wewnętrzne w równoległoboku, jak obliczyć miary kątów w trapezie, jak obliczyć miarę kątów równoległoboku, znając miarę jednego z nich.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IX.3 MAT-SP46-IX.5

miniatura 05:45

Wartości sinusa, cosinusa, tangensa dla 45 stopni

Dowiedz się: jak znaleźć wartość sinusa kąta 45 stopni, jak znaleźć wartość cosinusa kąta 45 stopni, jak znaleźć wartość tangensa kąta 45 stopni.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VII.1

miniatura 09:27

Objętość kuli

Dowiedz się: co to jest kula, co to jest promień kuli, jak powstaje kula, jak obliczyć objętość kuli, czym jest koło wielkie kuli.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-X.6

miniatura 09:00

Proste równoległe przecięte trzecią prostą - kąty

Dowiedz się: jakie kąty powstają w wyniku przecięcia dwóch prostych równoległych trzecią prostą, jak wyznaczać ich miary znając miarę tylko jednego kąta.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-VIII.6

miniatura 11:53

Trójkąty podobne w czworokątach

Dowiedz się: jak dzielić czworokąty na trójkąty podobne, jak obliczać długości boków korzystając z podziału na trójkąty podobne, jak obliczać miary kątów korzystając z podziału na trójkąty podobne.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VIII.4 MAT-LIC-VIII.8 MAT-LIC-VIII.12