Filtry: Matematyka
Znaleziono 1075

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Jednostki prędkości

miniatura

Obliczanie czasu, gdy dana jest droga i prędkość

miniatura

Obliczanie prędkości przy danej drodze i danym czasie

miniatura

Obliczanie drogi przy danej prędkości i danym czasie

miniatura

Szacowanie wartości pierwiastków

miniatura

Usuwanie niewymierności z mianownika

miniatura

Dodawanie i odejmowanie pierwiastków

miniatura

Objętość prostopadłościanu i sześcianu

miniatura

Objętość i jednostki objętości - wprowadzenie

miniatura

Pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu

miniatura

Siatka prostopadłościanu i sześcianu

miniatura

Budowa prostopadłościanu i sześcianu

miniatura

Figury przestrzenne - wprowadzenie

miniatura

Twierdzenie Talesa

miniatura

Odcinek łączący środki dwóch boków w trójkącie

miniatura

Trójkąty podobne w okręgach

miniatura

Trójkąty podobne w czworokątach

miniatura

Trójkąty podobne w trójkątach

miniatura

Równania w geometrii

miniatura

Rozwiązywanie prostych równań - zadania z treścią

miniatura