Wyniki wyszukiwania ( 40 )

miniatura

4 pory roku

Dowiesz się: jakie są cechy różnych pór roku; jak opisywać i porównywać cechy pogody w różnych porach roku.
miniatura

Zjawiska pogodowe

Dowiesz się: o krótkotrwałych lecz gwałtownych zjawiskach pogodowych, jak burza, ulewa, wichura, tornado, grad, zawieja śnieżna, ale także tęcza czy rosa; jakie mogą być następstwa takich zjawisk; jak należy się zachować podczas występowania niebezpiecznych zjawisk pogodowych.
miniatura

Temperatura

Dowiesz się: jakie przyrządy służą do pomiaru temperatury powietrza; jak odczytywać wartości pomiaru temperatury stosując właściwe jednostki; jakie są przykłady zastosowania termometru w różnych sytuacjach życia codziennego.
miniatura

Opady i osady

Dowiesz się: co nazywamy opadem, a co osadem atmosferycznym, jakie mogą być stany skupienia opadów i osadów atmosferycznych; jak należy się zachować w trakcie niebezpiecznych zjawisk pogodowych (burzy, huraganu, zamieci śnieżnej).
miniatura

Składniki pogody

Dowiesz się: jakie są składniki pogody; co to jest ciśnienie atmosferyczne; jak można określić kierunek wiatru i jego siłę; jak się nazywają przyrządy służące do pomiaru temperatury powietrza, siły i kierunku wiatru, ciśnienia, opadów atmosferycznych; jak prowadzić obserwacje składników pogody, zapisywać i analizować ich wyniki.
miniatura

Położenie Słońca w ciągu roku

Dowiesz się: jak opisywać zmiany w położeniu Słońca nad widnokręgiem w ciągu roku; jak wskazywać w terenie oraz na schemacie (lub w horyzontarium) miejsca wschodu, zachodu i górowania Słońca w różnych porach roku.
miniatura

Położenie Słońca w ciągu doby

Dowiesz się: jaka jest zależność między wysokością Słońca a długością i kierunkiem cienia; jak zmienia się położenie Słońca na niebie w ciągu doby; jak wskazywać w terenie oraz na schemacie (lub w horyzontarium) miejsca wschodu, zachodu i górowania Słońca w ciągu dnia.
miniatura

Planowanie wycieczki z mapą

Dowiesz się: jak wykonać i opisać szkic okolicy szkoły; jak odczytywać informacje z planu i mapy posługując się legendą; jak korzystać z planu i mapy wielkoskalowej podczas planowania wycieczki.
miniatura

Mapy i plany

Dowiesz się: jakie są różnice między planem a mapą; jak rysuje się plany różnych obiektów; jak odczytywać informacje z planu i mapy posługując się legendą; jak wskazywać na planie i mapie miejsce obserwacji i obiekty w najbliższym otoczeniu szkoły.
miniatura

Kierunki geograficzne

Dowiesz się: czym jest linia widnokręgu; jakie są główne kierunki geograficzne; jak wyznaczać kierunki główne za pomocą kompasu oraz kierunek północny za pomocą gnomonu; jak odnajdywać kierunki główne w terenie.
miniatura

Jadowite zwierzęta

Dowiesz się: jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy w wypadku ugryzienia lub użądlenia; jak rozpoznać zwierzęta jadowite i inne stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia.
miniatura

Zdrowy styl życia

Dowiesz się: jakie są podstawowe zasady zdrowego stylu życia, jak zdrowo jeść, dlaczego warto być aktywnym fizycznie, dlaczego warto się wysypiać, jak dbać o higienę osobistą.
miniatura

Uzależnienia

Dowiesz się: co to są uzależnienia; jakie są przykłady uzależnień; jakie są konsekwencje przyjmowania używek; dlaczego dobre relacje chronią przed nałogami.
miniatura

Uszkodzenia skóry

Dowiesz się: jak zadbać o skórę w wypadku stłuczenia, zadrapania, otarcia, przecięcia, zakłucia, oparzenia, czy odmrożenia; jakie są prawidłowe zasady opatrywania uszkodzeń skóry.
miniatura

Zapobieganie chorobom

Dowiesz się: jakimi drogami czynniki chorobotwórcze wnikają do organizmu człowieka; jak zapobiegać chorobom; jakie są zasady zdrowego stylu życia.
miniatura

Pierwsza pomoc

Dowiesz się: jak dbać o zabezpieczenie poszkodowanego i miejsca wypadku; jak sprawdzić funkcje życiowe poszkodowanego; jak udzielać pierwszej pomocy; jak poprawnie przeprowadzać masaż serca; jaki jest numer telefonu, pod który trzeba zadzwonić, gdy zauważysz wypadek.
miniatura

Trujące rośliny

Dowiesz się: jak rozpoznawać rośliny stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia, jak się zachować w kontakcie z roślinami i jakie są zasady pierwszej pomocy w wypadku zatrucia niebezpiecznymi roślinami.
miniatura

Substancje w domu

Dowiesz się: jakie są przykłady przedmiotów wykonanych z substancji sprężystych, kruchych i plastycznych; jakie jest ich zastosowanie w przedmiotach codziennego użytku; jak interpretować oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia: drażniących, trujących, żrących i wybuchowych; jak identyfikować na opakowaniach oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia — drażniących, trujących, żrących i wybuchowych — i rozumieć ich znaczenie.
miniatura

Bezpieczny wypoczynek

Dowiesz się: o różnych rodzajach wypoczynku; jak określić zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
miniatura

Środowisko życia człowieka

Dowiesz się: jak rozpoznać składniki środowiska antropogenicznego w najbliższej okolicy; jakie są funkcje poszczególnych elementów najbliższego otoczenia; jak określić zależności między składnikami środowiska przyrodniczego i antropogenicznego.