Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 752

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Choroby układu dokrewnego

Dowiedz się: jakie są główne choroby spowodowane niedoborem lub nadmiarem niektórych hormonów, co to znaczy, że insulina i glukagon mają antagonistyczne działanie; dlaczego nie należy na własną rękę przyjmować preparatów i leków hormonalnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Gruczoły dokrewne i działanie hormonów

Dowiedz się: jak nazywają się gruczoły dokrewne człowieka, gdzie w ciele znajdują się gruczoły dokrewne, jak nazywają się hormony wydzielane przez gruczoły dokrewne, jakie funkcje pełnią hormony.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Higiena układu nerwowego

Dowiedz się: jakie są sposoby radzenia sobie ze stresem, jak substancje psychoaktywne wpływają na układ nerwowy, czym jest nerwica, depresja oraz uzależnienie, jakie mogą być skutki nadużywania kofeiny i leków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Układ autonomiczny

Dowiedz się: jak działa autonomiczny układ nerwowy i co wchodzi w jego skład, jakie funkcje pełni część współczulna, a jakie przywspółczulna autonomicznego układu nerwowego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Łuk odruchowy

Dowiedz się: co to jest łuk odruchowy, co to jest receptor, efektor, neuron czuciowy i neuron ruchowy, czym jest odruch wrodzony, a czym odruch nabyty, czym są odruchy warunkowe, a czym bezwarunkowe.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ośrodkowy układ nerwowy

Dowiedz się: jak zbudowany jest ośrodkowy (centralny) układ nerwowy, jakie części tworzą mózgowie, jakie funkcje pełnią: mózg, rdzeń kręgowy i pień mózgu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Etapy życia człowieka

Dowiedz się: jakie są cechy fizycznego, psychicznego i społecznego dojrzewania człowieka, czym charakteryzuje się okres noworodkowy, niemowlęcy, poniemowlęcy, przedszkolny, szkolny, dojrzewania, dorosłości, starości, co to znaczy dojrzałość fizyczna, społeczna, psychiczna.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ciąża i poród

Dowiedz się: jaką rolę pełnią gamety w procesie zapłodnienia, jakie są etapy rozwoju przedurodzeniowego człowieka, czym charakteryzuje się zygota, zarodek, płód, jaką rolę pełni łożysko, błony płodowe, pępowina, jakie czynniki wpływają na rozwój zarodka i płodu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Cykl miesięczny

Dowiedz się: jakie są fazy cyklu miesiączkowego kobiety, jakie hormony regulują cykl menstruacyjny, co to jest owulacja, co to jest i ile trwa menstruacja.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Żeński układ rozrodczy

Dowiedz się: jakie elementy tworzą żeński układ rozrodczy i jakie pełnią funkcje, jak zapobiegać chorobom przenoszonym drogą płciową, dlaczego należy wykonywać okresowe badania kontrolne, jak można wcześnie wykrywać raka piersi i raka szyjki macicy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Męski układ rozrodczy

Dowiedz się: jak jest zbudowany męski układ rozrodczy, jakie funkcje pełnią poszczególne elementy tego układu, jak zapobiegać chorobom przenoszonym drogą płciową, dlaczego ważne jest wykonywanie badań profilaktycznych, jak można wcześnie wykrywać raka prostaty.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Działanie leków

Dowiedz się: jak czytać informacje dołączane do leków, dlaczego nie należy bez potrzeby przyjmować produktów farmaceutycznych, nawet jeśli to tylko leki bez recepty lub suplementy diety, że antybiotyki i inne leki należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniem lekarza, że przyjmując leki należy przestrzegać dawek, godzin przyjmowania i długości kuracji.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Choroby jako zaburzenia homeostazy

Dowiedz się: że zdrowie jest stanem równowagi środowiska wewnętrznego organizmu, że choroby są zaburzeniami homeostazy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Homeostaza, równowaga w organizmie

Dowiedz się: co to jest homeostaza, jak poszczególne układy narządów współdziałają w utrzymaniu parametrów środowiska wewnętrznego na określonym poziomie, jakie mechanizmy utrzymują w dynamicznej równowadze temperaturę, poziom glukozy we krwi, ilość wody w organizmie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Komórka, tkanka, narząd, układ

Dowiedz się: jaka jest hierarchia struktur w organizmie człowieka, w jaki sposób komórki, tkanki, narządy i układy narządów składają się organizm człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Optyka oka i wady refrakcji

Dowiedz się: jak zbudowane jest oko, na czym polegają krótkowzroczność i dalekowzroczność, w jaki sposób koryguje się wady wzroku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Obrazy w soczewkach

Dowiedz się: jak powstają obrazy w soczewkach i jakie mają cechy, jakie są zastosowania soczewek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Obrazy w zwierciadłach

Dowiedz się: jak konstruować obrazy powstające w zwierciadłach, jakie cechy mają obrazy powstające w zwierciadłach, gdzie używa się zwierciadeł.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Zwierciadła i soczewki

Dowiedz się: co nazywamy zwierciadłem, jakie są rodzaje zwierciadeł, jakie są rodzaje soczewek oraz ich cechy, w jaki sposób promienie światła przechodzą przez soczewki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Załamanie i rozszczepienie światła

Dowiedz się: na czym polega zjawisko załamania światła, w jaki sposób można rozszczepić światło na poszczególne barwy, jak powstaje tęcza.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: