Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 790

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Usuwanie niewymierności z mianownika

Dowiedz się: co to jest niewymierność w mianowniku, po co usuwa się niewymierność z mianownika, jak usuwać niewymierność z mianownika.

Znaczenie płazów

Dowiedz się: jaka jest rola płazów w przyrodzie, jakie jest znaczenie płazów dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozmnażanie i rozwój płazów

Dowiedz się: w jaki sposób rozmnażają się płazy, jak przebiega rozwój larwalny płazów, gdzie żyją larwy, a gdzie formy dorosłe płazów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Znaczenie ptaków

Dowiedz się: jakie znaczenie mają ptaki w przyrodzie, jak człowiek wykorzystuje ptaki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Ptasie zwyczaje

Dowiedz się: jak zachowują się ptaki w zależności od środowiska i trybu życia, czym są migracje ptaków, jakie są przyczyny migracji wybranych gatunków ptaków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozmnażanie i rozwój ptaków

Dowiedz się: jak zbudowane jest ptasie jajo, na czym polega jajorodność, co to są gniazdowniki i zagniazdowniki, jak wygląda opieka nad potomstwem u wybranych gatunków ptaków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Z lotu ptaka

Dowiedz się: jak ptaki przystosowały się do lotu, co to znaczy, że ptaki są stałocieplne, jak zbudowane jest ciało ptaka, na czym polega oddychanie podwójne, jakie środowiska opanowały ptaki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Prędkość

Dowiedz się: jak dzielimy ruch ze względu na prędkość, czym jest prędkość i jaka jest jej jednostka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wykresy zmian położenia, drogi i prędkości

Dowiedz się: jaka jest zależność przyspieszenia od czasu i prędkości od czasu oraz jak przedstawiać te zależności na wykresach, jak wyznaczyć zmianę prędkości i przyspieszenie z wykresów zależności prędkości od czasu dla ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego (przyspieszonego lub opóźnionego).
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przyspieszenie

Dowiedz się: czym jest ruch jednostajnie przyspieszony i ruch jednostajnie opóźniony, co to jest przyspieszenie, jaka jest różnica między przyspieszeniem a opóźnieniem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ruch i jego względność

Dowiedz się: kiedy ciało jest w ruchu, na czym polega względność ruchu, czym różnią się podstawowe rodzaje ruchu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Znaczenie ssaków

Dowiedz się: jakie jest znaczenie ssaków w przyrodzie, jak człowiek wykorzystuje różne gatunki ssaków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Środowiska życia ssaków

Dowiedz się: w jak różnorodnych środowiskach żyją ssaki, jakie są przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zdobywanie pokarmu u ssaków

Dowiedz się: że pod względem zdobywania pokarmu ssaki dzielą się na roślinożerne, drapieżne i wszystkożerne, o różnorodności cech morfologicznych i anatomicznych ssaków w zależności od spożywanego pokarmu, o przystosowaniach ssaków do życia i zdobywania pokarmu w różnych środowiskach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozmnażanie u ssaków

Dowiedz się: skąd pochodzi nazwa „ssaki”, w jaki sposób rozmnażają się różne gatunki ssaków, co oznaczają terminy: łożyskowce, torbacze, stekowce, które ssaki są jajorodne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Ssak niejedno ma imię

Dowiedz się: jaka jest różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych ssaków, jakie są przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach, jakie cechy odpowiadają za to, że ssaki są stałocieplne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Prawo Archimedesa

Dowiedz się: czym jest siła wyporu, o czym mówi prawo Archimedesa, od czego zależy, czy dane ciało pływa, czy tonie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ciśnienie hydrostatyczne i ciśnienie atmosferyczne

Dowiedz się: czym jest ciśnienie hydrostatyczne, czym jest ciśnienie atmosferyczne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ciśnienie i parcie

Dowiedz się: co oznacza pojęcie parcia, nacisku, ciśnienia, jak wykorzystywać do obliczeń wzór na związek między parciem a ciśnieniem, jak posługiwać się pojęciem ciśnienia atmosferycznego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Napięcie powierzchniowe

Dowiedz się: jak opisać zjawisko napięcia powierzchniowego, jak zilustrować istnienie sił spójności, jak wytłumaczyć formowanie się kropli w kontekście istnienia sił spójności.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: