Wyniki wyszukiwania ( 842 )

miniatura

Aminokwasy, tworzenie białek

Dowiesz się: jak zbudowane są aminokwasy, jakie są właściwości glicyny, jak powstaje wiązanie peptydowe, jak powstają białka, jakim reakcjom ulegają białka, jak wykryć białka doświadczalnie.
miniatura

Przekroje graniastosłupów - zadania

Dowiesz się: jak wyznaczyć różne pola przekrojów graniastosłupów, jak obliczyć pola tych przekrojów.
miniatura

Przekroje graniastosłupów

Dowiesz się: czym jest przekrój graniastosłupa, jak wyznaczyć przekrój graniastosłupa, jakie są przykłady przekrojów.
miniatura

Kąt między prostą a płaszczyzną - zadania

Dowiesz się: jak obliczać miarę kąta nachylenia przekątnej w graniastosłupie, jak obliczać objętość graniastosłupa, jak wyznaczać długość krawędzi podstawy graniastosłupa.
miniatura

Kąt między prostą a płaszczyzną

Dowiesz się: czym jest prostopadłość prostych w przestrzeni, ile prostych trzeba narysować na płaszczyźnie, żeby mieć pewność, że nasza prosta jest do niej prostopadła, czym jest nachylenie prostej do płaszczyzny i jak wyznaczyć jego kąt, jak znajdować kąty nachylenia przekątnych w bryłach, jak znajdować kąt między przekątnymi ścian bocznych w bryłach.
miniatura

Proste w przestrzeni - równoległe, prostopadłe i skośne

Dowiesz się: jakie są rodzaje prostych w przestrzeni, czym charakteryzują się w przestrzeni proste równoległe, prostopadłe i skośne.
miniatura

Cukry złożone

Dowiesz się: czym są wielocukry i jakie związki do nich zaliczamy, gdzie występuje skrobia, celuloza, glikogen, jak można wykryć cukry złożone, jakie są właściwości polisacharydów.
miniatura

Cukry proste i dwucukry

Dowiesz się: jak są zbudowane węglowodany, jak dzielimy cukry, jakie są przykłady cukrów prostych i dwucukrów, jakie właściwości mają glukoza, fruktoza, sacharoza, jak można wykryć cukry w różnych substancjach.
miniatura

Badanie właściwości białek

Dowiesz się: jak można badać właściwości białek, jak wykryć białka w reakcji ksantoproteinowej, jakie czynniki powodują koagulację białka, na czym polega denaturacja i wysalanie.
miniatura

Tłuszcze

Dowiesz się: jak zbudowane są tłuszcze, jak odróżnić tłuszcze spożywcze od tłuszczów mineralnych, jak odróżnić tłuszcze nasycone od nienasyconych, jakie są właściwości fizyczne i chemiczne tłuszczów.
miniatura

Kwasy tłuszczowe

Dowiesz się: jak są zbudowane kwasy tłuszczowe, jakie są właściwości fizyczne i chemiczne kwasów palmitynowego, stearynowego, oleinowego, jak powstają mydła i jak je dzielimy, gdzie występują wyższe kwasy tłuszczowe.
miniatura

Zanieczyszczenia powietrza

Dowiesz się: jakie są źródła zanieczyszczeń powietrza, jak powstaje smog fotochemiczny, a jak smog kwaśny, jak powstają kwaśne opady i jaki mają wpływ na środowisko, na czym polega efekt cieplarniany, jak można ograniczać powstawanie smogu i innych zanieczyszczeń powietrza.
miniatura

Gazy szlachetne

Dowiesz się: które gazy zaliczamy do gazów szlachetnych, dlaczego niektóre pierwiastki określamy jako szlachetne, jakie są właściwości i zastosowanie wybranych gazów szlachetnych.
miniatura

Wodór i jego związki

Dowiesz się: jakie są właściwości fizyczne i chemiczne wodoru, w jakiej postaci występuje wodór w przyrodzie, jakie są przykłady związków wodoru, jakie właściwości fizyczne i chemiczne mają amoniak, chlorowodór i siarkowodór.
miniatura

Tlenek węgla(IV) - właściwości

Dowiesz się: jakie właściwości fizyczne i chemiczne ma ditlenek węgla, jak można otrzymać tlenek węgla(IV), jakie są zastosowania ditlenku węgla, co to jest suchy lód, jak tlenek węgla(IV) wpływa na warunki klimatyczne.
miniatura

Korozja

Dowiesz się: czym jest korozja, gdzie zachodzi i jakie czynniki ją powodują, czy rdzewienie jest korozją, jak i gdzie powstaje rdza, jak można zapobiegać korozji różnych materiałów, czym jest pasywacja oraz galwanizacja.
miniatura

Ozon

Dowiesz się: jak jest zbudowana cząsteczka ozonu, co to jest alotropowa odmiana tlenu, jak powstaje ozon w przyrodzie i jakie ma właściwości, gdzie naturalnie występuje ozon, czym jest dziura ozonowa, jakie znaczenie ma ozon dla życia na Ziemi.
miniatura

Tlenki

Dowiesz się: jak powstają tlenki, jakie właściwości fizyczne i chemiczne mają tlenki metali, jakie właściwości fizyczne i chemiczne mają tlenki niemetali, jak tworzymy nazwy tlenków, jak dzielimy tlenki ze względu na ich właściwości, jakie zastosowanie mają wybrane tlenki.
miniatura

Właściwości tlenu

Dowiesz się: jakie są właściwości fizyczne i chemiczne tlenu, jak się nazywają i jak powstają związki tlenu z innymi pierwiastkami, jakie są zastosowania tlenu, jak można otrzymać tlen.
miniatura

Powietrze

Dowiesz się: jaki jest skład powietrza, które składniki powietrza są stałe, a które zmienne, jaka jest zawartość procentowa różnych składników powietrza, kto dokonał skroplenia powietrza i na czym ten proces polega.