Wyniki wyszukiwania ( 305 )

miniatura

Konstruowanie trójkątów

Dowiesz się: jak wykonać prostą konstrukcję geometryczną, jak za pomocą cyrkla narysować trójkąt równoboczny, równoramienny i różnoboczny, jak sprytnie narysować trójkąt prostokątny.
miniatura

Nierówność trójkąta

Dowiesz się: Czy z każdych trzech odcinków można zbudować trójkąt, jaki warunek muszą spełniać odcinki, aby można było zbudować z nich trójkąt, jak brzmi i co oznacza pojęcie „nierówność trójkąta”.
miniatura

Wysokość trójkąta

Dowiesz się: co to jest wysokość trójkąta, ile wysokości ma trójkąt, jak oznaczyć wysokość trójkąta, w jaki sposób narysować wszystkie wysokości dowolnego trójkąta.
miniatura

Podział trójkątów ze względu na kąty i boki

Dowiesz się: jak dokonać podziału trójkątów ze względu na boki, jak dokonać podziału trójkątów ze względu na kąty, jakie własności mają trójkąty prostokątne, rozwartokątne i ostrokątne, jakie własności mają trójkąty równoramienne, równoboczne i różnoboczne.
miniatura

Budowa i własności trójkąta

Dowiesz się: jak zbudowany jest trójkąt, jakie własności ma trójkąt, jak opisać trójkąt, jego wierzchołki, kąty i boki.
miniatura

Rysowanie rombów i równoległoboków

Dowiesz się: jak narysować równoległobok i romb wykorzystując kratki w zeszycie, jak narysować równoległobok i romb za pomocą cyrkla i linijki, jak poradzić sobie z narysowaniem rombu i równoległoboku na kartce bez kratek.
miniatura

Podział czworokątów

Dowiesz się: jak dokonać podziału czworokątów, co to jest klasyfikacja czworokątów, jakie warunki muszą spełniać czworokąty, aby otrzymać miano kwadratu, rombu czy równoległoboku, dlaczego każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem.
miniatura

Trapez - wprowadzenie

Dowiesz się: jak nazywa się czworokąt, który ma tylko jedną parę boków równoległych, jak wygląda trapez równoramienny, a jak trapez prostokątny, jakie własności mają poszczególne trapezy, które figury można zaliczyć do trapezów.
miniatura

Romb - wprowadzenie

Dowiesz się: jaką ciekawą własność ma romb, pod jakim kątem przecinają się przekątne w rombie, jak sprawdzić, że przekątne dzielą się na połowę.
miniatura

Równoległobok - wprowadzenie

Dowiesz się: jakie własności ma równoległobok, czym różni się równoległobok od prostokąta, czy prostokąt jest równoległobokiem.
miniatura

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

Dowiesz się: jak wykonywać działania, w których występują ułamki zwykłe i dziesiętne, co zrobić, gdy w nawiasach są różne typy ułamków, w jakiej kolejności wykonywać obliczenia na ułamkach, jakie zasady i ułatwienia można stosować w obliczeniach wielodziałaniowych z ułamkami.
miniatura

Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych

Dowiesz się: co to jest rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego, jak znaleźć rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego, czym różni się rozwinięcie dziesiętne skończone od nieskończonego, kiedy mówimy o rozwinięciu dziesiętnym okresowym, a kiedy o nieokresowym, jak zapisać rozwinięcie dziesiętne nieskończone okresowe.
miniatura

Zamiana liczb dziesiętnych na ułamki zwykłe

Dowiesz się: jak zamienić liczbę dziesiętną na ułamek zwykły, kiedy w mianowniku wpisać 10, 100, a kiedy 1000, czy ułamki zwykłe powstałe z zamiany liczb dziesiętnych można skracać.
miniatura

Zamiana ułamków zwykłych na liczby dziesiętne

Dowiesz się: jak zamienić ułamek zwykły na liczbę dziesiętną, jak wykorzystać umiejętność skracania i rozszerzania ułamków zwykłych, jaką liczbę otrzymasz, gdy podzielisz pisemnie licznik ułamka przez jego mianownik.
miniatura

Dzielenie liczb mieszanych

Dowiesz się: W jaki sposób podzielić dwie liczby mieszane, co zrobić z całościami, gdy chcemy podzielić liczby mieszane, czy podczas dzielenia liczb mieszanych można skracać ułamki.
miniatura

Dzielenie ułamków zwykłych przez ułamki zwykłe

Dowiesz się: w jaki sposób podzielić ułamek zwykły przez ułamek zwykły, jak zamienić dzielenie ułamków zwykłych na mnożenie, w jaki sposób skracać ułamki zwykłe przy dzieleniu.
miniatura

Dzielenie liczb naturalnych przez ułamki zwykłe

Dowiesz się: jak podzielić liczbę naturalną przez ułamek zwykły, co to znaczy pomnożyć przez odwrotność ułamka, czy wynik dzielenia może być większy od dzielonej liczby.
miniatura

Dzielenie ułamków zwykłych przez liczby naturalne

Dowiesz się: w jaki sposób podzielić ułamek zwykły przez liczbę naturalną, ile kawałków otrzymasz dzieląc połówki na cztery części.
miniatura

Kwadrat i sześcian ułamków zwykłych i liczb mieszanych

Dowiesz się: jak podnieść do kwadratu ułamek zwykły, jak obliczyć kwadrat liczby mieszanej, jak obliczyć sześcian ułamka zwykłego lub liczby mieszanej.
miniatura

Mnożenie liczb mieszanych

Dowiesz się: w jaki sposób pomnożyć liczbę mieszaną przez ułamek, jak pomnożyć dwie liczby mieszane, czy można wykonać mnożenie nie zamieniając liczby mieszanej na ułamek.