Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 310

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Nierówność trójkąta

Dowiedz się: Czy z każdych trzech odcinków można zbudować trójkąt, jaki warunek muszą spełniać odcinki, aby można było zbudować z nich trójkąt, jak brzmi i co oznacza pojęcie „nierówność trójkąta”.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Wysokość trójkąta

Dowiedz się: co to jest wysokość trójkąta, ile wysokości ma trójkąt, jak oznaczyć wysokość trójkąta, w jaki sposób narysować wszystkie wysokości dowolnego trójkąta.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Podział trójkątów ze względu na kąty i boki

Dowiedz się: jak dokonać podziału trójkątów ze względu na boki, jak dokonać podziału trójkątów ze względu na kąty, jakie własności mają trójkąty prostokątne, rozwartokątne i ostrokątne, jakie własności mają trójkąty równoramienne, równoboczne i różnoboczne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Budowa i własności trójkąta

Dowiedz się: jak zbudowany jest trójkąt, jakie własności ma trójkąt, jak opisać trójkąt, jego wierzchołki, kąty i boki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rysowanie rombów i równoległoboków

Dowiedz się: jak narysować równoległobok i romb wykorzystując kratki w zeszycie, jak narysować równoległobok i romb za pomocą cyrkla i linijki, jak poradzić sobie z narysowaniem rombu i równoległoboku na kartce bez kratek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Podział czworokątów

Dowiedz się: jak dokonać podziału czworokątów, co to jest klasyfikacja czworokątów, jakie warunki muszą spełniać czworokąty, aby otrzymać miano kwadratu, rombu czy równoległoboku, dlaczego każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Trapez - wprowadzenie

Dowiedz się: jak nazywa się czworokąt, który ma tylko jedną parę boków równoległych, jak wygląda trapez równoramienny, a jak trapez prostokątny, jakie własności mają poszczególne trapezy, które figury można zaliczyć do trapezów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Romb - wprowadzenie

Dowiedz się: jaką ciekawą własność ma romb, pod jakim kątem przecinają się przekątne w rombie, jak sprawdzić, że przekątne dzielą się na połowę.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Równoległobok - wprowadzenie

Dowiedz się: jakie własności ma równoległobok, czym różni się równoległobok od prostokąta, czy prostokąt jest równoległobokiem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

Dowiedz się: jak wykonywać działania, w których występują ułamki zwykłe i dziesiętne, co zrobić, gdy w nawiasach są różne typy ułamków, w jakiej kolejności wykonywać obliczenia na ułamkach, jakie zasady i ułatwienia można stosować w obliczeniach wielodziałaniowych z ułamkami.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych

Dowiedz się: co to jest rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego, jak znaleźć rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego, czym różni się rozwinięcie dziesiętne skończone od nieskończonego, kiedy mówimy o rozwinięciu dziesiętnym okresowym, a kiedy o nieokresowym, jak zapisać rozwinięcie dziesiętne nieskończone okresowe.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zamiana liczb dziesiętnych na ułamki zwykłe

Dowiedz się: jak zamienić liczbę dziesiętną na ułamek zwykły, kiedy w mianowniku wpisać 10, 100, a kiedy 1000, czy ułamki zwykłe powstałe z zamiany liczb dziesiętnych można skracać.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zamiana ułamków zwykłych na liczby dziesiętne

Dowiedz się: jak zamienić ułamek zwykły na liczbę dziesiętną, jak wykorzystać umiejętność skracania i rozszerzania ułamków zwykłych, jaką liczbę otrzymasz, gdy podzielisz pisemnie licznik ułamka przez jego mianownik.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie liczb mieszanych

Dowiedz się: W jaki sposób podzielić dwie liczby mieszane, co zrobić z całościami, gdy chcemy podzielić liczby mieszane, czy podczas dzielenia liczb mieszanych można skracać ułamki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie ułamków zwykłych przez ułamki zwykłe

Dowiedz się: w jaki sposób podzielić ułamek zwykły przez ułamek zwykły, jak zamienić dzielenie ułamków zwykłych na mnożenie, w jaki sposób skracać ułamki zwykłe przy dzieleniu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie liczb naturalnych przez ułamki zwykłe

Dowiedz się: jak podzielić liczbę naturalną przez ułamek zwykły, co to znaczy pomnożyć przez odwrotność ułamka, czy wynik dzielenia może być większy od dzielonej liczby.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie ułamków zwykłych przez liczby naturalne

Dowiedz się: w jaki sposób podzielić ułamek zwykły przez liczbę naturalną, ile kawałków otrzymasz dzieląc połówki na cztery części.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Kwadrat i sześcian ułamków zwykłych i liczb mieszanych

Dowiedz się: jak podnieść do kwadratu ułamek zwykły, jak obliczyć kwadrat liczby mieszanej, jak obliczyć sześcian ułamka zwykłego lub liczby mieszanej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie liczb mieszanych

Dowiedz się: w jaki sposób pomnożyć liczbę mieszaną przez ułamek, jak pomnożyć dwie liczby mieszane, czy można wykonać mnożenie nie zamieniając liczby mieszanej na ułamek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie ułamków zwykłych

Dowiedz się: jak pomnożyć dwa ułamki zwykłe, w jaki sposób skrócić ułamki przed mnożeniem, która metoda mnożenia ułamków jest najbardziej popularna.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: