Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 310

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Obliczanie ułamka danej liczby

Dowiedz się: jak obliczyć ułamek z całości, jak obliczyć ułamek danej liczby, jakim działaniem zapisać ułamek z danej liczby.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie ułamków przez liczby naturalne

Dowiedz się: jak pomnożyć ułamek zwykły przez liczbę naturalną, jak uprościć mnożenie ułamka i liczby naturalnej, jaka jest zasada skracania ułamków podczas mnożenia przez liczbę naturalną.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych

Dowiedz się: jak oszacować wynik mnożenia liczb dziesiętnych, jak oszacować wynik dzielenia liczb dziesiętnych, jak sprytnie obliczyć przybliżony koszt zakupów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zaokrąglanie liczb dziesiętnych

Dowiedz się: co to znaczy zaokrąglić liczbę, kiedy zaokrąglamy liczbę z nadmiarem, a kiedy z niedomiarem, jakie są zasady zaokrąglania liczb.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie pisemne liczb naturalnych z wynikiem dziesiętnym

Dowiedz się: jak pisemnie podzielić liczbę mniejszą przez większą, co zrobić, by zamiast wyniku z resztą otrzymać wynik w postaci liczby dziesiętnej, jak inaczej zapisać wynik dzielenia z resztą.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie pisemne liczb dziesiętnych

Dowiedz się: jak podzielić pisemnie dwie liczby dziesiętne, w jaki sposób zapisać liczby dziesiętne do dzielenia, co zrobić z przecinkami, aby dzielenie było łatwiejsze, gdzie wstawić przecinki po zakończonym dzieleniu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie pisemne liczb dziesiętnych przez liczby naturalne

Dowiedz się: jak podzielić sposobem pisemnym liczbę dziesiętną przez liczbę naturalną.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Kwadrat i sześcian liczb dziesiętnych

Dowiedz się: jak podnieść do potęgi liczbę dziesiętną, jak zapisać potęgowanie liczb dziesiętnych, jak obliczyć drugą i trzecią potęgę liczby dziesiętnej, jak ułatwić sobie obliczanie potęg liczb dziesiętnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie pisemne liczb dziesiętnych

Dowiedz się: jak pomnożyć pisemnie dwie liczby dziesiętne, jaka jest zasada umieszczania przecinka w wyniku mnożenia liczb dziesiętnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000

Dowiedz się: jak podzielić liczbę dziesiętną przez 10, 100 lub 1000, jak zmienia się położenie przecinka w wyniku dzielenia, jak ustalić, gdzie postawić przecinek w wyniku dzielenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000

Dowiedz się: jak mnożyć ułamki dziesiętne przez 10, 100 i 1000, jaki jest sprytny sposób na mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100 i 1000.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie liczb dziesiętnych przez liczby naturalne

Dowiedz się: jak dzielić w pamięci liczby dziesiętne przez liczby naturalne, w jakich sytuacjach można potrzebować dzielenia liczb dziesiętnych przez liczby naturalne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Pamięciowe mnożenie ułamków dziesiętnych

Dowiedz się: jak mnożyć w pamięci ułamki dziesiętne przez liczby naturalne, jak pomnożyć w pamięci dwa ułamki dziesiętne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Obliczanie, ile procent jednej liczby stanowi druga liczba

Dowiedz się: jak obliczyć, ile procent jednej liczby stanowi druga liczba, jak zapisać ułamek zwykły w postaci procentu, jak opisać część całości za pomocą procentu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

Dowiedz się: jak znaleźć liczbę, gdy dany jest jej procent, jak obliczyć całość, gdy znasz procent tej całości.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Obliczanie procentu danej liczby

Dowiedz się: jak obliczyć procent danej liczby, w jakich sytuacjach może być przydatne obliczanie procentu danej liczby.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zamiana procentów na ułamki i odwrotnie

Dowiedz się: co oznacza symbol % (procent), jak zapisać wielkość wyrażoną w procentach za pomocą ułamka zwykłego, jak zapisać wielkość wyrażoną w procentach za pomocą liczby dziesiętnej, jak zapisać dowolny ułamek w postaci procenta.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Procenty - wprowadzenie

Dowiedz się: co to jest procent, gdzie występują procenty.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Porównywanie różnicowe ułamków zwykłych

Dowiedz się: na czym polega porównywanie różnicowe, w jaki sposób porównywać ułamki zwykłe, jak znaleźć odpowiedź na pytanie „o ile więcej, o ile mniej”.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w części ułamkowej

Dowiedz się: co zrobić, gdy musisz odjąć liczby mieszane, co zrobić, gdy od pierwszego ułamka nie można odjąć drugiego ułamka, kiedy liczbę mieszaną zamienić na ułamek niewłaściwy, czy wszystkie całości trzeba zamieniać na ułamek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: