Wyniki wyszukiwania ( 305 )

miniatura

Mnożenie ułamków zwykłych

Dowiesz się: jak pomnożyć dwa ułamki zwykłe, w jaki sposób skrócić ułamki przed mnożeniem, która metoda mnożenia ułamków jest najbardziej popularna.
miniatura

Obliczanie ułamka danej liczby

Dowiesz się: jak obliczyć ułamek z całości, jak obliczyć ułamek danej liczby, jakim działaniem zapisać ułamek z danej liczby.
miniatura

Mnożenie ułamków przez liczby naturalne

Dowiesz się: jak pomnożyć ułamek zwykły przez liczbę naturalną, jak uprościć mnożenie ułamka i liczby naturalnej, jaka jest zasada skracania ułamków podczas mnożenia przez liczbę naturalną.
miniatura

Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych

Dowiesz się: jak oszacować wynik mnożenia liczb dziesiętnych, jak oszacować wynik dzielenia liczb dziesiętnych, jak sprytnie obliczyć przybliżony koszt zakupów.
miniatura

Zaokrąglanie liczb dziesiętnych

Dowiesz się: co to znaczy zaokrąglić liczbę, kiedy zaokrąglamy liczbę z nadmiarem, a kiedy z niedomiarem, jakie są zasady zaokrąglania liczb.
miniatura

Dzielenie pisemne liczb naturalnych z wynikiem dziesiętnym

Dowiesz się: jak pisemnie podzielić liczbę mniejszą przez większą, co zrobić, by zamiast wyniku z resztą otrzymać wynik w postaci liczby dziesiętnej, jak inaczej zapisać wynik dzielenia z resztą.
miniatura

Dzielenie pisemne liczb dziesiętnych

Dowiesz się: jak podzielić pisemnie dwie liczby dziesiętne, w jaki sposób zapisać liczby dziesiętne do dzielenia, co zrobić z przecinkami, aby dzielenie było łatwiejsze, gdzie wstawić przecinki po zakończonym dzieleniu.
miniatura

Dzielenie pisemne liczb dziesiętnych przez liczby naturalne

Dowiesz się: jak podzielić sposobem pisemnym liczbę dziesiętną przez liczbę naturalną.
miniatura

Kwadrat i sześcian liczb dziesiętnych

Dowiesz się: jak podnieść do potęgi liczbę dziesiętną, jak zapisać potęgowanie liczb dziesiętnych, jak obliczyć drugą i trzecią potęgę liczby dziesiętnej, jak ułatwić sobie obliczanie potęg liczb dziesiętnych.
miniatura

Mnożenie pisemne liczb dziesiętnych

Dowiesz się: jak pomnożyć pisemnie dwie liczby dziesiętne, jaka jest zasada umieszczania przecinka w wyniku mnożenia liczb dziesiętnych.
miniatura

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000

Dowiesz się: jak podzielić liczbę dziesiętną przez 10, 100 lub 1000, jak zmienia się położenie przecinka w wyniku dzielenia, jak ustalić, gdzie postawić przecinek w wyniku dzielenia.
miniatura

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000

Dowiesz się: jak mnożyć ułamki dziesiętne przez 10, 100 i 1000, jaki jest sprytny sposób na mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100 i 1000.
miniatura

Dzielenie liczb dziesiętnych przez liczby naturalne

Dowiesz się: jak dzielić w pamięci liczby dziesiętne przez liczby naturalne, w jakich sytuacjach można potrzebować dzielenia liczb dziesiętnych przez liczby naturalne.
miniatura

Pamięciowe mnożenie ułamków dziesiętnych

Dowiesz się: jak mnożyć w pamięci ułamki dziesiętne przez liczby naturalne, jak pomnożyć w pamięci dwa ułamki dziesiętne.
miniatura

Obliczanie, ile procent jednej liczby stanowi druga liczba

Dowiesz się: jak obliczyć, ile procent jednej liczby stanowi druga liczba, jak zapisać ułamek zwykły w postaci procentu, jak opisać część całości za pomocą procentu.
miniatura

Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

Dowiesz się: jak znaleźć liczbę, gdy dany jest jej procent, jak obliczyć całość, gdy znasz procent tej całości.
miniatura

Obliczanie procentu danej liczby

Dowiesz się: jak obliczyć procent danej liczby, w jakich sytuacjach może być przydatne obliczanie procentu danej liczby.
miniatura

Zamiana procentów na ułamki i odwrotnie

Dowiesz się: co oznacza symbol % (procent), jak zapisać wielkość wyrażoną w procentach za pomocą ułamka zwykłego, jak zapisać wielkość wyrażoną w procentach za pomocą liczby dziesiętnej, jak zapisać dowolny ułamek w postaci procenta.
miniatura

Procenty - wprowadzenie

Dowiesz się: co to jest procent, gdzie występują procenty.
miniatura

Porównywanie różnicowe ułamków zwykłych

Dowiesz się: na czym polega porównywanie różnicowe, w jaki sposób porównywać ułamki zwykłe, jak znaleźć odpowiedź na pytanie „o ile więcej, o ile mniej”.