Wyniki wyszukiwania

Filtry: Matematyka

Znaleziono 605

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Ciąg arytmetyczny - zadania z matur

miniatura

Pole wycinka koła

miniatura

Wyznaczanie wartości funkcji trygonometrycznych tego samego kąta rozwartego

miniatura

Postać kanoniczna - własności funkcji

miniatura

Rozwiązywanie równań kwadratowych, gdy b=0

miniatura

Zaokrąglanie liczb naturalnych

miniatura

Mnożenie liczb naturalnych przez 10, 100, 1000

miniatura

Kolejność wykonywania działań - zadania tekstowe

miniatura

Odejmowanie pisemne „bez pożyczania” (bez rozpakowywania)

miniatura

Wyrażenia algebraiczne - wprowadzenie

miniatura

Jednostki czasu

miniatura

Porównywanie ułamków zwykłych o tych samych licznikach

miniatura

Mierzenie kątów

miniatura

Suma algebraiczna - wprowadzenie

miniatura

Obniżki

miniatura

Szacowanie wyników działań

miniatura

Zapisywanie liczb dziesiętnych za pomocą ułamków zwykłych

miniatura

Cecha podzielności liczb przez 4

miniatura

Mnożenie pierwiastków kwadratowych

miniatura

Zamiana procentów na ułamki i odwrotnie

miniatura