Wyniki wyszukiwania

Filtry: Szkoła Ponadpodstawowa

Znaleziono 180

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Przekrój osiowy stożka

miniatura

Twierdzenie Talesa

miniatura

Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

miniatura

Monotoniczność ciągu geometrycznego

miniatura

Co to jest wielomian?

miniatura

Dowód twierdzenia sinusów

miniatura

Proste nierówności z wartością bezwzględną - metoda geometryczna

miniatura

Zamiana postaci ogólnej i kanonicznej na iloczynową

miniatura

Metoda podstawiania - zadania

miniatura

Dziedzina i zbiór wartości funkcji

miniatura

Dodawanie i odejmowanie logarytmów

miniatura

Wartości sinusa, cosinusa, tangensa dla kątów 30 i 60 stopni

miniatura

Stożek: zadania

miniatura

Średnia arytmetyczna

miniatura

Nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą - wprowadzenie

miniatura

Zadania egzaminacyjne o ciągu geometrycznym

miniatura

Pierwiastki wielomianu

miniatura

Twierdzenie cosinusów

miniatura

Nierówności z wartością bezwzględną - metoda algebraiczna

miniatura

Zamiana postaci iloczynowej na ogólną i kanoniczną

miniatura