Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 256

Kwadrat liczby

miniatura 06:03

Dodawanie pisemne - wprowadzenie

miniatura 07:23

Porównywanie dużych liczb

miniatura 07:55

Odejmowanie liczb mieszanych o jednakowych mianownikach w części ułamkowej

miniatura 06:14

Porządkowanie ułamków właściwych o takich samych mianownikach

miniatura 05:34

Zamiana jednostek długości - przykłady

miniatura 07:27

Szacowanie wyników działań

miniatura 05:47

Zapisywanie liczb dziesiętnych za pomocą ułamków zwykłych

miniatura 12:50

Odejmowanie pamięciowe liczb dziesiętnych

miniatura 09:55

Odejmowanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w części ułamkowej

miniatura 06:02

Zaokrąglanie liczb dziesiętnych

miniatura 08:14

Romb - wprowadzenie

miniatura 05:53

Wyprowadzenie wzoru na pole trapezu

miniatura 05:33

Obliczanie długości odcinka, gdy dana jest długość w skali

miniatura 06:32

Figury przestrzenne - wprowadzenie

miniatura 10:50

Dodawanie i odejmowanie

miniatura 03:39

Sześcian liczby

miniatura 08:43

Dodawanie pisemne - przykłady

miniatura 10:02

Porządkowanie liczb

miniatura 10:44

Odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - zadania tekstowe

miniatura 06:29