Wyniki wyszukiwania

Filtry: Szkoła Podstawowa IV-VI

Znaleziono 256

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Mnożenie liczb naturalnych - definicja i przykłady

miniatura

Metody dzielenia w pamięci - przykłady

miniatura

Ułamki właściwe, niewłaściwe i liczby mieszane

miniatura

Skracanie ułamków zwykłych - przykłady

miniatura

Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe - wprowadzenie

miniatura

Mierzenie długości łamanych

miniatura

Obwód prostokąta i obwód kwadratu - wprowadzenie

miniatura

Odejmowanie pamięciowe dużych liczb

miniatura

Cecha podzielności liczb przez 3

miniatura

Rozkład liczby na czynniki pierwsze - wprowadzenie

miniatura

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000

miniatura

Dzielenie ułamków zwykłych przez ułamki zwykłe

miniatura

Zamiana jednostek pola - wprowadzenie

miniatura

Porównywanie liczb całkowitych

miniatura

Pamięciowe rozwiązywanie równań - równania jako zagadka

miniatura

Jednostki prędkości

miniatura

Przemienność mnożenia

miniatura

Porównywanie ilorazowe

miniatura

Zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną

miniatura

Dodawanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach - wprowadzenie

miniatura