Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 256

Porządkowanie liczb

miniatura 10:44

Odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - zadania tekstowe

miniatura 06:29

Porządkowanie ułamków właściwych, niewłaściwych i liczb mieszanych

miniatura 11:26

Jednostki masy - wprowadzenie

miniatura 05:25

Mnożenie pisemne przez liczby zakończone zerami - wprowadzenie

miniatura 07:56

Zamiana ułamków zwykłych na liczby dziesiętne

miniatura 10:12

Dodawanie i odejmowanie pamięciowe liczb dziesiętnych - zadania

miniatura 08:07

Porównywanie różnicowe ułamków zwykłych

miniatura 05:31

Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych

miniatura 07:41

Trapez - wprowadzenie

miniatura 08:20