Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 256

Zależności pomiędzy cechami podzielności liczb

miniatura 09:38

Dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

miniatura 11:01

Dzielenie pisemne liczb dziesiętnych przez liczby naturalne

miniatura 08:59

Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych

miniatura 10:32

Pole trójkąta - zadania tekstowe

miniatura 12:19

Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych

miniatura 10:32

Rozwiązywanie prostych równań

miniatura 10:59

Zaokrąglanie liczb naturalnych

miniatura 07:29

Mnożenie liczb naturalnych przez 10, 100, 1000

miniatura 05:48

Kolejność wykonywania działań - zadania tekstowe

miniatura 08:24