Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 256

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - wprowadzenie

miniatura 11:46

Odczytywanie liczb dziesiętnych zaznaczonych na osi liczbowej

miniatura 04:30

Porównywanie różnicowe ułamków dziesiętnych

miniatura 11:29

Zamiana procentów na ułamki i odwrotnie

miniatura 11:38

Obliczanie ułamka danej liczby

miniatura 09:05

Rysowanie rombów i równoległoboków

miniatura 08:42

Twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych trójkąta

miniatura 04:57

Kąty przyległe

miniatura 06:47

Pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu

miniatura 08:05

Metody odejmowania pamięciowego

miniatura 05:38