Wyniki wyszukiwania

Filtry: Szkoła Ponadpodstawowa

Znaleziono 180

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Objętość walca

miniatura

Rozpoznawanie wielokątów podobnych

miniatura

Różnica kwadratów

miniatura

Wzór ogólny ciągu arytmetycznego - zadania część 2

miniatura

Dowody z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia

miniatura

Pierwiastki całkowite oraz wymierne wielomianu

miniatura

Wykres i własności funkcji x do kwadratu

miniatura

Równoległość wykresów funkcji liniowych

miniatura

Zadania geometryczne

miniatura

Pole powierzchni walca

miniatura

Cechy podobieństwa trójkątów

miniatura

Działania na wyrażeniach algebraicznych

miniatura

Trzy kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego

miniatura

Podzielność liczb - zadania dowodowe

miniatura

Jedynka trygonometryczna

miniatura

Wykres i własności funkcji minus x do kwadratu

miniatura

Prostopadłość wykresów funkcji liniowych

miniatura

Zadania procentowe

miniatura

Przekrój osiowy walca

miniatura

Skala podobieństwa trójkątów

miniatura