Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 652

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Dziedzina i zbiór wartości funkcji

miniatura

Przedstawianie danych - diagram kołowy

miniatura

Losowanie na loterii

miniatura

Dodawanie i odejmowanie logarytmów

miniatura

Kąty w trapezach i równoległobokach

miniatura

Wartości sinusa, cosinusa, tangensa dla 45 stopni

miniatura

Objętość kuli

miniatura

Proste równoległe przecięte trzecią prostą - kąty

miniatura

Trójkąty podobne w czworokątach

miniatura

Przystawanie trójkątów

miniatura

Dowody matematyczne - przystawanie figur (część 2)

miniatura

Trójkąt 45, 45, 90 - obliczanie długości boków

miniatura

Odcinki w graniastosłupach

miniatura

Pierwiastek sześcienny - wprowadzenie

miniatura

Wyprowadzenie wzoru na sumę wyrazów ciągu arytmetycznego

miniatura

Wzajemne położenie okręgów

miniatura

Tangens kąta

miniatura

Rola współczynnika a we wzorze funkcji kwadratowej

miniatura

Zasady bezpieczeństwa w pracowni chemicznej

miniatura

Energetyka reakcji chemicznych, katalizatory

miniatura