Wyniki wyszukiwania

Fraza: Pistacja

Znaleziono 536

Porównywanie liczb całkowitych

miniatura 05:12

Wartość bezwzględna

miniatura 05:54

Sinus, cosinus i tangens w trójkącie prostokątnym

miniatura 12:02

Wyznaczanie boków trójkąta znając sinus, cosinus lub tangens

miniatura 07:07

Korzystanie z tablic trygonometrycznych

miniatura 11:33

Wartości sinusa, cosinusa, tangensa dla kątów 30 i 60 stopni

miniatura 08:46

Wartości sinusa, cosinusa, tangensa dla 45 stopni

miniatura 05:45

Zastosowanie trygonometrii w zadaniach geometrycznych

miniatura 11:07

Pole trójkąta - wzór z sinusem

miniatura 09:49

Kwadrat sumy

miniatura 08:53