Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 629

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Porównywanie liczb całkowitych

miniatura

Wartość bezwzględna

miniatura

Sinus, cosinus i tangens w trójkącie prostokątnym

miniatura

Wyznaczanie boków trójkąta znając sinus, cosinus lub tangens

miniatura

Korzystanie z tablic trygonometrycznych

miniatura

Wartości sinusa, cosinusa, tangensa dla kątów 30 i 60 stopni

miniatura

Wartości sinusa, cosinusa, tangensa dla 45 stopni

miniatura

Zastosowanie trygonometrii w zadaniach geometrycznych

miniatura

Pole trójkąta - wzór z sinusem

miniatura

Kwadrat sumy

miniatura

Kwadrat różnicy

miniatura

Różnica kwadratów

miniatura

Działania na wyrażeniach algebraicznych

miniatura

Usuwanie niewymierności z mianownika

miniatura

Wzory skróconego mnożenia - zadania dowodowe

miniatura

Równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi

miniatura

Rozwiązywanie układów równań metodą graficzną

miniatura

Zadania o prędkości, drodze i czasie

miniatura

Objętość stożka

miniatura

Pole powierzchni stożka

miniatura