Ścieżka:

miniatura 11:53

Zaznaczanie liczb dziesiętnych na osi liczbowej

Dowiedz się: jak znaleźć miejsce liczby dziesiętnej na osi liczbowej, jak zaznaczać i odczytywać liczby dziesiętne na osi liczbowej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IV.7

miniatura 09:38

Zależności pomiędzy cechami podzielności liczb

Dowiedz się: Z tej lekcji dowiesz się: jakie są zależności pomiędzy cechami podzielności liczb, przez jakie liczby dzielą się liczby podzielne przez 4, 6, 10 i 15.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.8

miniatura 09:45

Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka

Dowiedz się: jak wyłączać czynnik przed znak pierwiastka, jak znajdować dzielnik kwadratowy liczby, jak stosować rozkład liczby na czynniki do wyłączania liczby przed znak pierwiastka.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-II.4

miniatura 08:20

Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

Dowiedz się: jak znaleźć liczbę, gdy dany jest jej procent, jak obliczyć całość, gdy znasz procent tej całości.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-XII.2 MAT-SP78-V.4

miniatura 10:57

Metoda przeciwnych współczynników - zadania

Dowiedz się: jak zapisać dane z zadania w postaci układu równań, jak wybrać metodę rozwiązania układu równań, jak rozwiązać układ równań metodą przeciwnych współczynników.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-IV.2

miniatura 09:16

Mnożenie liczb mieszanych

Dowiedz się: w jaki sposób pomnożyć liczbę mieszaną przez ułamek, jak pomnożyć dwie liczby mieszane, czy można wykonać mnożenie nie zamieniając liczby mieszanej na ułamek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-V.1

miniatura 09:13

Co to jest funkcja?

Dowiedz się: jakie przyporządkowanie jest funkcją, jakie przyporządkowanie nie jest funkcją.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-V.1

miniatura 08:31

Bryły obrotowe

Dowiedz się: jak powstaje bryła obrotowa, co to jest oś bryły obrotowej, który przekrój bryły obrotowej jest jej przekrojem osiowym.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-X.6

miniatura 07:31

Budowa i własności trójkąta

Dowiedz się: jak zbudowany jest trójkąt, jakie własności ma trójkąt, jak opisać trójkąt, jego wierzchołki, kąty i boki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IX.1

miniatura 06:15

Zamiana jednostek pola - wprowadzenie

Dowiedz się: na czym polega zamiana jednostek pola, jak w prosty sposób zamieniać jednostki pola znając tylko jednostki długości, jak zamienić metry kwadratowe na decymetry kwadratowe lub centymetry kwadratowe, za pomocą jakich jednostek zapisać kilometry kwadratowe.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-XI.3