Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 629

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Równania - zadania o liczbach

miniatura

Zadania o wieku ludzi

miniatura

Równania - zadania tekstowe

miniatura

Równania: zadania procentowe

miniatura

Średnia arytmetyczna

miniatura

Średnia arytmetyczna - zadania

miniatura

Mediana

miniatura

Dowody matematyczne - wprowadzenie

miniatura

Dowody matematyczne - rachunek kątów (część 1)

miniatura

Dowody matematyczne - rachunek kątów (część 2)

miniatura

Dowody matematyczne - pole

miniatura

Dowody matematyczne - przystawanie figur (część 1)

miniatura

Dowody matematyczne - przystawanie figur (część 2)

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - wprowadzenie

miniatura

Długości boków w trójkącie prostokątnym

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - zadania na obliczanie długości boków trójkąta prostokątnego

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa w układzie współrzędnych

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa w czworokątach

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - zadania z trójkątami

miniatura

Stosunek dwóch wielkości tego samego rodzaju

miniatura