Ścieżka:

miniatura 08:37

Szacowanie wartości pierwiastków

Dowiedz się: jak szacować wartości pierwiastków, gdzie na osi liczbowej znajdują się dane pierwiastki.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-II.2

miniatura 08:16

Podział trójkątów - zadania

Dowiedz się: jak miary kątów wewnętrznych wpływają na kształt trójkąta, jakie są miary kątów wewnętrznych w trójkącie równobocznym i równoramiennym, co to jest trójkąt rozwartokątny, ostrokątny i prostokątny, co to jest trójkąt równoramienny, równoboczny i różnoboczny.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.5 MAT-SP78-VIII.7

miniatura 12:06

Dowody matematyczne - rachunek kątów (część 1)

Dowiedz się: jak udowodnić, że dany kąt ma konkretną miarę, jak udowodnić, że proste są prostopadłe, jak ułatwić sobie udowadnianie twierdzeń matematycznych.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.1 MAT-SP78-VIII.3 MAT-SP78-VIII.7 MAT-SP78-VIII.9

miniatura 10:56

Trójkąt 30, 60, 90

Dowiedz się: jak zauważyć trójkąt 30, 60, 90? jakie są długości boków w trójkącie 30, 60, 90?
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.8

miniatura 07:40

Monotoniczność ciągu - wprowadzenie

Dowiedz się: co to znaczy, że ciąg jest rosnący, nierosnący, malejący, niemalejący, stały, monotoniczny i niemonotoniczny, jak badać monotoniczność ciągu.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VI.3

miniatura 04:51

Logarytm w wykładniku potęgi

Dowiedz się: jak obliczyć potęgę, kiedy wykładnik jest zapisany w postaci logarytmu, jak prowadzić obliczenia, aby podstawa potęgi i podstawa logarytmu były takie same.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-I.9

miniatura 08:05

Odejmowanie liczb całkowitych

Dowiedz się: gdzie w życiu codziennym stosuje się odejmowanie liczb całkowitych, jak odejmować liczby całkowite.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-III.5

miniatura 10:02

Zamiana jednostek objętości

Dowiedz się: jak zamienić jednostki objętości z m 3 na litry, jak zamienić jednostki objętości z litrów na m 3 , jak zamienić jednostki objętości z m 3 na mililitry, jak zamienić jednostki objętości z mililitrów na m 3 , jak zamienić jednostki objętości z m 3 na cm 3 , jak zamienić jednostki objętości z cm 3 na m 3 , jak zamienić jednostki objętości z ml na cm 3 , jak zamienić jednostki objętości z cm 3 na ml.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-X.6