Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 618

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Obliczenia kalendarzowe

miniatura

Porządkowanie ułamków właściwych o takich samych licznikach

miniatura

Zależności między jednostkami długości

miniatura

Wartość liczbowa sumy algebraicznej

miniatura

Podatki

miniatura

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - wprowadzenie

miniatura

Odczytywanie liczb dziesiętnych zaznaczonych na osi liczbowej

miniatura

Poszukiwanie dzielników danej liczby

miniatura

Włączanie czynnika pod znak pierwiastka

miniatura

Obliczanie, ile procent jednej liczby stanowi druga liczba

miniatura

Układy oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne

miniatura

Kwadrat i sześcian ułamków zwykłych i liczb mieszanych

miniatura

Różne sposoby przedstawiania funkcji

miniatura

Objętość walca

miniatura

Podział trójkątów ze względu na kąty i boki

miniatura

Zamiana jednostek pola - przykłady

miniatura

Rozpoznawanie wielokątów podobnych

miniatura

Symetria środkowa w układzie współrzędnych

miniatura

Działania na wyrażeniach algebraicznych

miniatura

Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych

miniatura