Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 638

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Kwadrat - pole i obwód

miniatura

Rzut dwiema kostkami

miniatura

Działania na logarytmach

miniatura

Figury symetryczne względem punktu

miniatura

Kwadrat różnicy

miniatura

Dodawanie liczb całkowitych

miniatura

Figury przestrzenne - wprowadzenie

miniatura

Obliczanie prędkości przy danej drodze i danym czasie

miniatura

Równania - zadania o liczbach

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa w układzie współrzędnych

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa w graniastosłupach

miniatura

Wyłączanie czynnika przed pierwiastek sześcienny

miniatura

Wzór ogólny ciągu geometrycznego - zadania

miniatura

Kąty wpisane oparte na tym samym łuku

miniatura

Sinus, cosinus, tangens dowolnego kąta rozwartego

miniatura

Zamiana postaci kanonicznej na ogólną i odwrotnie

miniatura

Sposoby rozdzielania mieszanin

miniatura

Zapisywanie równań reakcji chemicznej

miniatura

Właściwości fizykochemiczne kwasu mrówkowego i octowego

miniatura

Zaznaczanie i odczytywanie liczb na osi liczbowej

miniatura