Wyniki wyszukiwania

Fraza: Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 563

Wzajemne położenie okręgów

miniatura 12:34

Kąt środkowy i kąt wpisany

miniatura 10:35

Pole wycinka koła

miniatura 14:23

Długość łuku

miniatura 11:36

Kąty wpisane oparte na tym samym łuku

miniatura 11:38

Dowód twierdzenia o kącie wpisanym i środkowym

miniatura 11:30

Dowód twierdzenia o kątach wpisanych opartych na łukach tej samej długości

miniatura 07:31

Co to jest wielomian?

miniatura 10:55

Pierwiastki wielomianu

miniatura 11:30

Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów

miniatura 14:40