Filtry: Matematyka
Znaleziono 1075

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Czym jest potęga o wykładniku ujemnym?

miniatura

Zapisywanie dużych liczb w notacji wykładniczej

miniatura

Sześciokąt foremny

miniatura

Liczba przekątnych wielokąta foremnego

miniatura

Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego

miniatura

Wielokąty foremne

miniatura

Przedstawianie danych – wykresy punktowe i liniowe

miniatura

Przedstawianie danych – tabele i wykresy

miniatura

Czym jest statystyka?

miniatura

Podsumowanie brył obrotowych

miniatura

Przekroje graniastosłupów - zadania

miniatura

Przekroje graniastosłupów

miniatura

Kąt między prostą a płaszczyzną - zadania

miniatura

Kąt między prostą a płaszczyzną

miniatura

Proste w przestrzeni - równoległe, prostopadłe i skośne

miniatura

Zamiana postaci iloczynowej na ogólną i kanoniczną

miniatura

Zamiana postaci ogólnej i kanonicznej na iloczynową

miniatura

Postać iloczynowa

miniatura

Rozwiązywanie różnych równań kwadratowych - zadania

miniatura

Rozwiązywanie równań kwadratowych korzystając z delty

miniatura