Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Matematyka Szkoła Ponadpodstawowa
Znaleziono 23

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Zadania egzaminacyjne o ciągu geometrycznym

miniatura
Dowiedz się: jak znaleźć iloraz ciągu geometrycznego, w którym czwarty wyraz jest 3 razy większy niż pierwszy, jak obliczyć x wiedząc, że trzy kolejne wyrazy ciągu geometrycznego to x, 2x+3 oraz 4x+3, jak obliczyć a wiedząc, że trzy kolejne wyrazy ciągu geometrycznego to 24, 6 oraz a-1.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Monotoniczność ciągu geometrycznego

miniatura
Dowiedz się: jakie są rodzaje monotoniczności ciągu geometrycznego, jak badać monotoniczność ciągu geometrycznego.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wyprowadzenie wzoru na sumę początkowych wyrazów ciągu geometrycznego

miniatura
Dowiedz się: jak wyprowadzić wzór na sumę początkowych wyrazów ciągu geometrycznego, jak stosować wzór na sumę początkowych wyrazów ciągu geometrycznego.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Trzy wyrazy ciągu geometrycznego

miniatura
Dowiedz się: jaka jest zależność między trzeba kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego, jak ją stosować w zadaniach.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wzór ogólny ciągu geometrycznego - zadania

miniatura
Dowiedz się: jak wyznaczyć wzór ogólny ciągu geometrycznego znając wartości dwóch kolejnych wyrazów, jak znaleźć wartości trzech liczb takich, że po wstawieniu między znane liczby stworzą ciąg geometryczny, jak wyznaczyć iloraz ciągu geometrycznego znając wartości dwóch niekolejnych wyrazów tego ciągu.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Ciąg geometryczny - wprowadzenie

miniatura
Dowiedz się: co to jest ciąg geometryczny, czym jest iloraz ciągu geometrycznego, jak wygląda wzór ogólny ciągu geometrycznego, jak sprawdzić, czy dany ciąg jest geometryczny.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Ciąg arytmetyczny - zadania z matur

miniatura
Dowiedz się: jak rozwiązywać zadania maturalne dotyczące ciągu arytmetycznego.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Suma wyrazów ciągu arytmetycznego - zadania

miniatura
Dowiedz się: jak stosować wzór na sumę wyrazów ciągu arytmetycznego.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wyprowadzenie wzoru na sumę wyrazów ciągu arytmetycznego

miniatura
Dowiedz się: jak wyprowadza się wzór na sumę wyrazów ciągu arytmetycznego.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Trzy kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego

miniatura
Dowiedz się: jaka jest zależność między trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wzór ogólny ciągu arytmetycznego - zadania część 2

miniatura
Dowiedz się: jak wyznaczać pierwszy wyraz i różnicę ciągu arytmetycznego z przekształconej postaci wzoru ogólnego, jak obliczyć różnicę ciągu arytmetycznego znając wartości niektórych wyrazów.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wzór ogólny ciągu arytmetycznego - zadania część 1

miniatura
Dowiedz się: jak zapisać wzór ogólny ciągu arytmetycznego znając jego pierwszy wyraz i różnicę, jak wypisać kilka początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego korzystając ze wzoru ogólnego, jak obliczyć dowolny wyraz ciągu arytmetycznego znając numer jego pozycji.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Co to jest ciąg arytmetyczny?

miniatura
Dowiedz się: co to jest ciąg arytmetyczny, czym jest różnica ciągu arytmetycznego, jak wygląda wzór rekurencyjny ciągu arytmetycznego, jak wygląda wzór ogólny ciągu arytmetycznego, jak sprawdzić, czy dany ciąg jest arytmetyczny.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Ciąg rekurencyjny

miniatura
Dowiedz się: czym jest rekurencja, jak wygląda wzór rekurencyjny ciągu liczbowego, jak obliczać kolejne wyrazy ciągu korzystając ze wzoru rekurencyjnego, jakie są kolejne wyrazy ciągu Fibonacciego.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Badanie monotoniczności ciągu na podstawie wzoru - trudniejsze przykłady

miniatura
Dowiedz się: jak badać monotoniczność ciągu na podstawie wzoru ogólnego, jak interpretować otrzymane wyniki, co zrobić, gdy różnica między kolejnym a poprzednim wyrazem jest wyrażeniem zależnym od zmiennej n.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Badanie monotoniczności ciągu na podstawie wzoru

miniatura
Dowiedz się: jak badać monotoniczność ciągu na podstawie wzoru ogólnego, jak interpretować otrzymane wyniki, co zrobić, gdy różnica między kolejnym a poprzednim wyrazem jest wyrażeniem zależnym od zmiennej n.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Monotoniczność ciągu - wprowadzenie

miniatura
Dowiedz się: co to znaczy, że ciąg jest rosnący, nierosnący, malejący, niemalejący, stały, monotoniczny i niemonotoniczny, jak badać monotoniczność ciągu.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wzór na kolejne wyrazy ciągu

miniatura
Dowiedz się: jak wyznaczyć wzór na kolejny wyraz ciągu, do czego przydaje się wzór na kolejny wyraz ciągu.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wyznaczanie wyrazów ciągu

miniatura
Dowiedz się: czym jest wzór ogólny ciągu, jak obliczać wyrazy ciągu korzystając ze wzoru ogólnego, jak sprawdzać za pomocą wzoru, czy dana liczba jest wyrazem ciągu.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Określenie ciągu. Sposoby opisywania ciągów

miniatura
Dowiedz się: czym dla matematyka jest ciąg, że ciągi liczbowe mogą być skończone albo nieskończone, jakie są sposoby opisywania ciągu, jak oznaczać wyrazy ciągu i ich pozycje.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy: