Wyniki wyszukiwania ( 188 )

miniatura

Potęgi i pierwiastki - zadania dowodowe

Dowiesz się: jak udowodnić podzielność liczb zawierających potęgi, jak wykazać równość wyrażeń z potęgami i pierwiastkami, jak rozwiązywać zadania dowodowe z wykorzystaniem praw działań na potęgach i pierwiastkach.
miniatura

Działania na potęgach o wykładniku wymiernym

Dowiesz się: jak upraszczać wyrażenia wykorzystując potęgi o wykładniku wymiernym, jak skutecznie obliczać wyrażenia z potęgami o wykładnikach wymiernych.
miniatura

Związek między pierwiastkowaniem a potęgowaniem

Dowiesz się: czym jest potęga o wykładniku wymiernym, jak obliczać potęgi o wykładniku wymiernym, jak zamienić potęgę o wykładniku wymiernym na pierwiastek.
miniatura

Działania na pierwiastkach wyższych stopni

Dowiesz się: jak upraszczać wyrażenia z pierwiastkami, jak wyłączyć czynnik przed pierwiastek, jak w skuteczny sposób rozwiązywać skomplikowane wyrażenia z pierwiastkami.
miniatura

Pierwiastek kwadratowy, sześcienny, n-tego stopnia

Dowiesz się: czym są pierwiastki kwadratowe, pierwiastki sześcienne i pierwiastki wyższych stopni, jak obliczać pierwiastki wyższych stopni, jak obliczać wyrażenia z pierwiastkami.
miniatura

Sześciokąt foremny

Dowiesz się: jak obliczyć pole sześciokąta foremnego, jak wyprowadzić wzór na pole sześciokąta foremnego, jak obliczyć długości przekątnych sześciokąta foremnego.
miniatura

Liczba przekątnych wielokąta foremnego

Dowiesz się: jak obliczyć liczbę przekątnych wielokąta foremnego, jak wyprowadzić wzór na liczbę przekątnych.
miniatura

Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego

Dowiesz się: jak wyznaczyć miarę kąta wewnętrzego w dowolnym wielokącie foremnym, jak wyprowadzić wzór na miarę kąta wewnętrznego.
miniatura

Wielokąty foremne

Dowiesz się: czym jest wielokąt foremny, jakie figury są wielokątami foremnymi, a jakie nie, jak rozpoznać wielokąt foremny.
miniatura

Zamiana jednostek objętości

Dowiesz się: jak zamienić jednostki objętości z m³ na litry, jak zamienić jednostki objętości z litrów na m³, jak zamienić jednostki objętości z m³ na mililitry, jak zamienić jednostki objętości z mililitrów na m³, jak zamienić jednostki objętości z m³ na cm³, jak zamienić jednostki objętości z cm³ na m³, jak zamienić jednostki objętości z ml na cm³, jak zamienić jednostki objętości z cm³ na ml.
miniatura

Podsumowanie brył obrotowych

Dowiesz się: jak obliczyć objętość walca, stożka i kuli, jak obliczyć pole powierzchni walca, stożka i kuli, jak określić przekroje osiowe walca, stożka i kuli.
miniatura

Przekroje graniastosłupów - zadania

Dowiesz się: jak wyznaczyć różne pola przekrojów graniastosłupów, jak obliczyć pola tych przekrojów.
miniatura

Przekroje graniastosłupów

Dowiesz się: czym jest przekrój graniastosłupa, jak wyznaczyć przekrój graniastosłupa, jakie są przykłady przekrojów.
miniatura

Kąt między prostą a płaszczyzną - zadania

Dowiesz się: jak obliczać miarę kąta nachylenia przekątnej w graniastosłupie, jak obliczać objętość graniastosłupa, jak wyznaczać długość krawędzi podstawy graniastosłupa.
miniatura

Kąt między prostą a płaszczyzną

Dowiesz się: czym jest prostopadłość prostych w przestrzeni, ile prostych trzeba narysować na płaszczyźnie, żeby mieć pewność, że nasza prosta jest do niej prostopadła, czym jest nachylenie prostej do płaszczyzny i jak wyznaczyć jego kąt, jak znajdować kąty nachylenia przekątnych w bryłach, jak znajdować kąt między przekątnymi ścian bocznych w bryłach.
miniatura

Proste w przestrzeni - równoległe, prostopadłe i skośne

Dowiesz się: jakie są rodzaje prostych w przestrzeni, czym charakteryzują się w przestrzeni proste równoległe, prostopadłe i skośne.
miniatura

Zamiana postaci iloczynowej na ogólną i kanoniczną

Dowiesz się: jak zamieniać postać iloczynową funkcji kwadratowej na ogólną i kanoniczną.
miniatura

Zamiana postaci ogólnej i kanonicznej na iloczynową

Dowiesz się: jak zamieniać postać ogólną i kanoniczną funkcji kwadratowej na iloczynową.
miniatura

Postać iloczynowa

Dowiesz się: jak wygląda postać iloczynowa funkcji kwadratowej, jakie informacje możemy z niej odczytać, jak rysować parabolę na podstawie wzoru funkcji kwadratowej zapisanej w postaci iloczynowej.
miniatura

Rozwiązywanie różnych równań kwadratowych - zadania

Dowiesz się: jak rozwiązywać równania kwadratowe zapisane w różnych postaciach.