Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Matematyka Szkoła Ponadpodstawowa
Znaleziono 39

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Zamiana postaci iloczynowej na ogólną i kanoniczną

miniatura
Dowiedz się: jak zamieniać postać iloczynową funkcji kwadratowej na ogólną i kanoniczną.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Zamiana postaci ogólnej i kanonicznej na iloczynową

miniatura
Dowiedz się: jak zamieniać postać ogólną i kanoniczną funkcji kwadratowej na iloczynową.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Postać iloczynowa

miniatura
Dowiedz się: jak wygląda postać iloczynowa funkcji kwadratowej, jakie informacje możemy z niej odczytać, jak rysować parabolę na podstawie wzoru funkcji kwadratowej zapisanej w postaci iloczynowej.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Rozwiązywanie różnych równań kwadratowych - zadania

miniatura
Dowiedz się: jak rozwiązywać równania kwadratowe zapisane w różnych postaciach.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Rozwiązywanie równań kwadratowych korzystając z delty

miniatura
Dowiedz się: jak rozwiązywać równania kwadratowe korzystając z delty.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wyprowadzenie wzoru na deltę i rozwiązania równania kwadratowego

miniatura
Dowiedz się: jak wyprowadza się wzór na deltę, jak rozwiązuje się równania kwadratowe zapisane w postaci ogólnej.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Rozwiązywanie równań kwadratowych, gdy b=0

miniatura
Dowiedz się: jak rozwiązywać równania kwadratowe w postaci ogólnej, w których współczynnik b to 0.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Rozwiązywanie równań kwadratowych, w których c=0

miniatura
Dowiedz się: jak rozwiązywać równania kwadratowe w postaci ogólnej, w których współczynnik c to 0.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Miejsce zerowe funkcji kwadratowej - typy równań kwadratowych

miniatura
Dowiedz się: ile miejsc zerowych może mieć funkcja kwadratowa, jak sprawdzić na podstawie wykresu lub wzoru, ile miejsc zerowych ma funkcja kwadratowa.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Prostopadłość wykresów funkcji liniowych

miniatura
Dowiedz się: jak sprawdzić obliczeniowo, czy wykresy dwóch funkcji liniowych są do siebie prostopadłe.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Równoległość wykresów funkcji liniowych

miniatura
Dowiedz się: jaki jest warunek na równoległość wykresów funkcji liniowej, jaki jest uniwersalny wzór na współczynnik kierunkowy funkcji liniowej, przechodzącej przez dwa dowolne punkty.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Własności funkcji liniowej

miniatura
Dowiedz się: jak określać dziedzinę funkcji liniowej, jak określać monotoniczność funkcji liniowej – czyli czy funkcja rośnie, maleje, czy jest stała, jak znajdować punkty przecięcia wykresu funkcji liniowej z osiami rzędnych i odciętych, kiedy funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie, a kiedy ujemne.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wykres funkcji liniowej

miniatura
Dowiedz się: jak rysować wykresy funkcji liniowej, jak wskazać ćwiartki układu współrzędnych, przez które przechodzi wykres funkcji.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Współczynniki funkcji liniowej y = ax + b

miniatura
Dowiedz się: jaki wpływ ma współczynnik kierunkowy funkcji liniowej na jej wykres, jak wskazać taki współczynnik we wzorze, jak wyznaczyć taki współczynnik z wykresu.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Funkcja liniowa - wprowadzenie

miniatura
Dowiedz się: jakie zależności nazywamy funkcjami liniowymi, czym są współczynniki a i b we wzorze funkcji liniowej, że nie każda prosta jest wykresem funkcji liniowej.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Proporcjonalność prosta

miniatura
Dowiedz się: co to jest proporcjonalność prosta, co nazywamy współczynnikiem proporcjonalności, jak rozwiązywać zadania z wielkościami prosto proporcjonalnymi korzystając z różnych metod – tabeli, wykresu oraz wzoru.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Zamiana postaci kanonicznej na ogólną i odwrotnie

miniatura
Dowiedz się: jak zamieniać postać kanoniczną funkcji kwadratowej na postać ogólną i odwrotnie.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Postać kanoniczna - zadania

miniatura
Dowiedz się: jak rysować wykres funkcji kwadratowej zapisanej w postaci kanonicznej, jak zapisać wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej znając współrzędne wierzchołka i współrzędne punktu należącego do wykresu.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Postać kanoniczna - własności funkcji

miniatura
Dowiedz się: jak określić dziedzinę, monotoniczność, zbiór wartości, oś symetrii oraz wartość najmniejszą i największą funkcji kwadratowej zapisanej w postaci kanonicznej.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Postać kanoniczna - wprowadzenie

miniatura
Dowiedz się: jak wygląda postać kanoniczna funkcji kwadratowej, jakie informacje da się odczytać z postaci kanonicznej, jak narysować wykres na podstawie postaci kanonicznej.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy: