Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Matematyka Szkoła Ponadpodstawowa
Znaleziono 4

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Mediana

miniatura
Dowiedz się: co to jest mediana, do czego służy mediana, jak rozwiązywać zadania z użyciem mediany.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Średnia arytmetyczna - zadania

miniatura
Dowiedz się: jak rozwiązywać zadania z użyciem średniej arytmetycznej.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Średnia arytmetyczna

miniatura
Dowiedz się: co to jest średnia arytmetyczna, jak obliczać średnią arytmetyczną, jak obliczyć średnią ocen ze świadectwa.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy: