Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Matematyka Szkoła Ponadpodstawowa
Znaleziono 25

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Zamiana jednostek objętości

miniatura
Dowiedz się: jak zamienić jednostki objętości z m³ na litry, jak zamienić jednostki objętości z litrów na m³, jak zamienić jednostki objętości z m³ na mililitry, jak zamienić jednostki objętości z mililitrów na m³, jak zamienić jednostki objętości z m³ na cm³, jak zamienić jednostki objętości z cm³ na m³, jak zamienić jednostki objętości z ml na cm³, jak zamienić jednostki objętości z cm³ na ml.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Podsumowanie brył obrotowych

miniatura
Dowiedz się: jak obliczyć objętość walca, stożka i kuli, jak obliczyć pole powierzchni walca, stożka i kuli, jak określić przekroje osiowe walca, stożka i kuli.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Przekroje graniastosłupów - zadania

miniatura
Dowiedz się: jak wyznaczyć różne pola przekrojów graniastosłupów, jak obliczyć pola tych przekrojów.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Przekroje graniastosłupów

miniatura
Dowiedz się: czym jest przekrój graniastosłupa, jak wyznaczyć przekrój graniastosłupa, jakie są przykłady przekrojów.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Kąt między prostą a płaszczyzną - zadania

miniatura
Dowiedz się: jak obliczać miarę kąta nachylenia przekątnej w graniastosłupie, jak obliczać objętość graniastosłupa, jak wyznaczać długość krawędzi podstawy graniastosłupa.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Kąt między prostą a płaszczyzną

miniatura
Dowiedz się: czym jest prostopadłość prostych w przestrzeni, ile prostych trzeba narysować na płaszczyźnie, żeby mieć pewność, że nasza prosta jest do niej prostopadła, czym jest nachylenie prostej do płaszczyzny i jak wyznaczyć jego kąt, jak znajdować kąty nachylenia przekątnych w bryłach, jak znajdować kąt między przekątnymi ścian bocznych w bryłach.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Proste w przestrzeni - równoległe, prostopadłe i skośne

miniatura
Dowiedz się: jakie są rodzaje prostych w przestrzeni, czym charakteryzują się w przestrzeni proste równoległe, prostopadłe i skośne.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Kula - zadania

miniatura
Dowiedz się: jak wyznaczyć objętość kuli, jak wyznaczyć pole powierzchni kuli, jak wyznaczyć obwód kuli.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Przekrój osiowy kuli

miniatura
Dowiedz się: co to jest przekrój osiowy kuli, jak obliczyć pole przekroju osiowego kuli.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Pole powierzchni kuli

miniatura
Dowiedz się: czym jest sfera, jak wygląda powierzchnia kuli, jak obliczyć pole powierzchni kuli.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Objętość kuli

miniatura
Dowiedz się: co to jest kula, co to jest promień kuli, jak powstaje kula, jak obliczyć objętość kuli, czym jest koło wielkie kuli.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Stożek: zadania

miniatura
Dowiedz się: jak obliczyć objętość stożka, jak obliczyć pole powierzchni stożka, jak obliczyć pole przekroju osiowego stożka.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Przekrój osiowy stożka

miniatura
Dowiedz się: co to jest przekrój osiowy stożka, jak obliczyć pole przekroju osiowego, co to jest kąt rozwarcia stożka.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Pole powierzchni stożka

miniatura
Dowiedz się: jak wygląda powierzchnia boczna stożka, jak obliczyć pole powierzchni bocznej stożka, jak obliczyć pole powierzchni całkowitej stożka.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Objętość stożka

miniatura
Dowiedz się: co to jest stożek, co to jest tworząca stożka, gdzie jest wysokość stożka, jak obliczyć objętość stożka.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Walec - zadania

miniatura
Dowiedz się: jak obliczyć objętość walca, jak obliczyć pole powierzchni walca, jak obliczyć pole przekroju osiowego walca.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Przekrój osiowy walca

miniatura
Dowiedz się: co to jest przekrój osiowy walca, jak obliczyć pole przekroju osiowego walca, jak znaleźć przekrój osiowy walca.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Pole powierzchni walca

miniatura
Dowiedz się: czym się różni pole powierzchni bocznej walca od jego pola powierzchni całkowitej, jak obliczyć pole powierzchni bocznej walca, jak obliczyć pole powierzchni całkowitej walca.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Objętość walca

miniatura
Dowiedz się: czym jest wysokość i promień walca, jak obliczyć objętość walca, co to jest oś obrotu walca, jak rozpoznać bryłę obrotową.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Bryły obrotowe

miniatura
Dowiedz się: jak powstaje bryła obrotowa, co to jest oś bryły obrotowej, który przekrój bryły obrotowej jest jej przekrojem osiowym.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy: