Fraza: Trygonometria Filtry: Matematyka Szkoła Ponadpodstawowa

Znaleziono 21

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Sinus, cosinus i tangens w trójkącie prostokątnym

miniatura

Twierdzenie cosinusów

miniatura

Wyznaczanie boków trójkąta znając sinus, cosinus lub tangens

miniatura

Dowód twierdzenia cosinusów

miniatura

Korzystanie z tablic trygonometrycznych

miniatura

Wartości sinusa, cosinusa, tangensa dla kątów 30 i 60 stopni

miniatura

Wartości sinusa, cosinusa, tangensa dla 45 stopni

miniatura

Zastosowanie trygonometrii w zadaniach geometrycznych

miniatura

Pole trójkąta - wzór z sinusem

miniatura

Jedynka trygonometryczna

miniatura

Tangens kąta

miniatura

Funkcje trygonometryczne kąta ostrego

miniatura

Wyznaczanie wartości funkcji trygonometrycznych tego samego kąta rozwartego

miniatura

Dowodzenie tożsamości trygonometrycznych

miniatura

Sinus, cosinus, tangens dowolnego kąta rozwartego

miniatura

Korzystanie z wybranych wzorów redukcyjnych

miniatura

Twierdzenie sinusów

miniatura

Dowód twierdzenia sinusów

miniatura