Wyniki wyszukiwania ( 26 )

miniatura

Działania na wyrażeniach algebraicznych

Dowiesz się: jak upraszczać wyrażenia algebraiczne, jak stosować wzory skróconego mnożenia w rozwiązywaniu zadań, jak przekształcać wyrażenia algebraiczne z pomocą wzorów skróconego mnożenia.
miniatura

Sześciany w wyrażeniach algebraicznych

Opis: Z tego działu dowiesz się, jak wyglądają wzory skróconego mnożenia z trzecimi potęgami, jak je wyprowadzać oraz stosować w praktycznych przykładach, a także jak je wykorzystywać w zadaniach dowodowych.
miniatura

Wzory skróconego mnożenia - zadania dowodowe

Dowiesz się: jak rozwiązywać zadania dowodowe, jak wykorzystywać znajomość wzorów skróconego mnożenia w zadaniach dowodowych.
miniatura

Różnica kwadratów

Dowiesz się: jak stosować wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów, czym się różni różnica kwadratów od kwadratu różnicy, jak stosować wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów w zadaniach z pierwiastkami, jak graficznie przedstawić wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów, skąd bierze się wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów.
miniatura

Kwadrat różnicy

Dowiesz się: jak podnosić do potęgi różnicę korzystając ze wzoru skróconego mnożenia, czym różni się kwadrat różnicy od różnicy kwadratów, jak stosować wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy w zadaniach z pierwiastkami, jak graficznie przedstawić wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy, skąd bierze się wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy.
miniatura

Kwadrat sumy

Dowiesz się: czym się różni kwadrat sumy od sumy kwadratów, jak stosować wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy, jak wykorzystywać wzór na kwadrat sumy w zadaniach z pierwiastkami, jak graficznie przedstawić wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy.
miniatura

Wzory skróconego mnożenia

Opis: Ta playlista dotyczy wzorów skróconego mnożenia dla drugich potęg. Poznasz, nauczysz się stosować oraz zobaczysz, skąd biorą się wzory skróconego mnożenia na kwadrat sumy, kwadrat różnicy oraz różnicę kwadratów. Dowiesz się, jak wykorzystać te wzory do upraszczania wyrażeń algebraicznych, rozwiązywania zadań dowodowych oraz usuwania niewymierności z mianownika.
miniatura

Podzielność liczb - zadania dowodowe

Dowiesz się: jak zapisywać wszystkie liczby podzielne przez jakąś liczbę, jak rozwiązywać zadania dowodowe dotyczące podzielności liczb.
miniatura

Dowody z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia

Dowiesz się: jak udowadniać, że dana liczba jest całkowita bądź naturalna, jak wykorzystywać wzory skróconego mnożenia do pewnego typu zadań dowodowych.
miniatura

Sześcian sumy i sześcian różnicy - zadania obliczeniowe

Dowiesz się: jak upraszczać wyrażenia korzystając z sześcianu sumy i sześcianu różnicy, jak rozkładać na czynniki wyrażenia korzystając z sześcianu sumy i sześcianu różnicy, jak usuwać niewymierność z mianownika korzystając z sześcianu sumy i sześcianu różnicy.
miniatura

Sześcian różnicy

Dowiesz się: jak wygląda wzór skróconego mnożenia na sześcian różnicy, jak korzystać ze wzoru na sześcian różnicy, jak udowodnić prawdziwość wzoru na sześcian różnicy, jak przekształcać wyrażenia korzystając ze wzoru na sześcian różnicy.
miniatura

Sześcian sumy

Dowiesz się: jak wygląda wzór skróconego mnożenia na sześcian sumy, jak korzystać ze wzoru na sześcian sumy, jak udowodnić prawdziwość wzoru na sześcian sumy, jak przekształcać wyrażenia korzystając ze wzoru na sześcian sumy.
miniatura

Różnica sześcianów

Dowiesz się: jak wygląda wzór skróconego mnożenia na różnicę sześcianów. jak korzystać ze wzoru na różnicę sześcianów, jak udowodnić prawdziwość wzoru na różnicę sześcianów, jak przekształcać wyrażenia korzystając ze wzoru na różnicę sześcianów.
miniatura

Suma sześcianów

Dowiesz się: jak wygląda wzór skróconego mnożenia na sumę sześcianów. jak korzystać ze wzoru na sumę sześcianów, jak udowodnić prawdziwość wzoru na sumę sześcianów, jak przekształcać wyrażenia korzystając ze wzoru na sumę sześcianów.
miniatura

Rozkład wielomianów na czynniki − pierwiastki całkowite

Dowiesz się: jak wykorzystywać twierdzenie o pierwiastkach całkowitych do zapisywania wielomianów jako iloczyn czynników, jak używać schematu Hornera, jak zapisywać wielomiany w postaci iloczynowej wyciągając wspólny czynnik przed nawias, jak wykorzystywać wzory skróconego mnożenia do rozkładania wielomianów na iloczyn czynników.
miniatura

Rozkład wielomianów na czynniki − grupowanie wyrazów

Dowiesz się: jak metodą grupowania wyrazów doprowadzać wielomiany do postaci iloczynowej, jak zapisywać wielomiany w postaci iloczynowej wyciągając wspólny czynnik przed nawias, jak wykorzystywać wzory skróconego mnożenia do rozkładania wielomianów na iloczyn czynników.
miniatura

Równania wielomianowe

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jak rozwiązywać równania wielomianowe zapisane w postaci iloczynowej, jak rozwiązywać równania wielomianowe wykorzystując deltę oraz wzór na pierwiastki trójmianu kwadratowego, kiedy równanie nie ma rozwiązań, a kiedy musi mieć co najmniej jedno, jak zapisywać wielomiany w postaci iloczynowej wyciągając wspólny czynnik przed nawias, jak wykorzystywać wzory skróconego mnożenia do rozkładania wielomianów na iloczyn czynników, jak metodą grupowania wyrazów doprowadzać wielomiany do postaci iloczynowej, jak zapisywać wielomiany w postaci iloczynowej wyciągając wspólny czynnik przed nawias, jak wykorzystywać twierdzenie o pierwiastkach całkowitych do zapisywania wielomianów na iloczyn czynników, jak używać schematu Hornera.
miniatura

Pierwiastki całkowite oraz wymierne wielomianu

Dowiesz się: jak szukać pierwiastków całkowitych i wymiernych wielomianu, jak sprawdzać, czy dana liczba jest pierwiastkiem wielomianu, ile maksymalnie pierwiastków może posiadać wielomian.
miniatura

Dowód schematu Hornera

Dowiesz się: dlaczego schemat Hornera działa, jak udowodnić skuteczność dzielenia schematem Hornera.
miniatura

Dzielenie wielomianów schematem Hornera

Dowiesz się: jak obliczać wartości wielomianu z użyciem schematu Hornera, jak dzielić dowolne wielomiany przez dwumian postaci x−c wykorzystując schemat Hornera.