Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 790

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Budowa i funkcjonowanie układu oddechowego

Dowiedz się: jakie elementy tworzą układ oddechowy, jakie są funkcje układu oddechowego, jaki związek ma budowa różnych elementów układu oddechowego z pełnioną przez nie funkcją, jak powstaje głos.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Odporność człowieka

Dowiedz się: co to jest odporność wrodzona i odporność nabyta, jakie są sposoby nabywania odporności czynnej, biernej, naturalnej, sztucznej, jak działają szczepionki i surowice, po co wykonuje się przeszczepy, co to jest alergia, czym jest AIDS.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Budowa i funkcje układu limfatycznego

Dowiedz się: gdzie znajdują się narządy układu odpornościowego, jaka jest rola śledziony, grasicy, węzłów chłonnych i limfy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Higiena i choroby układu krążenia

Dowiedz się: jak wysiłek fizyczny wpływa na tętno i ciśnienie krwi, jak aktywność fizyczna i prawidłowa dieta wpływają na funkcjonowanie układu krążenia, jakie są choroby krwi i jak im zapobiegać, na czym polega anemia, białaczka, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, zawał serca, dlaczego trzeba regularnie robić badania kontrolne krwi, mierzyć tętno i ciśnienie tętnicze.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Skład i funkcje krwi

Dowiedz się: z czego składa się krew, jakie funkcje pełnią elementy morfotyczne i osocze, jakie są grupy krwi, jakie zasady obowiązują przy transfuzji, jak uniknąć konfliktu serologicznego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Krwiobieg mały i duży

Dowiedz się: jakie elementy układu krwionośnego tworzą krwiobieg duży i mały, jak w układzie krążenia płynie krew odtlenowana, a jak natlenowana, jak działa mechanizm wymiany gazowej, co to znaczy, że układ krwionośny jest zamknięty.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Budowa i funkcje układu krążenia

Dowiedz się: jak jest zbudowany układ krążenia, jakie są funkcje elementów układu krążenia, jak wysiłek fizyczny wpływa na zmiany tętna i ciśnienia tętniczego krwi, kiedy wykonywać badania kontrolne krwi, jak mierzyć tętno i ciśnienie tętnicze.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Fale elektromagnetyczne

Dowiedz się: jak powstają fale elektromagnetyczne, jakie są rodzaje fal elektromagnetycznych, od czego zależą właściwości fal elektromagnetycznych, jakie jest zastosowanie fal elektromagnetycznych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przemiany energii w ruchu drgającym

Dowiedz się: jakie przemiany energii zachodzą w ruchu drgającym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Fale dźwiękowe

Dowiedz się: co może być źródłem dźwięku, jak powstają fale dźwiękowe, jakie wielkości fizyczne opisują fale dźwiękowe, od czego zależy wysokość i głośność dźwięku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Fale, rozchodzenie się fal

Dowiedz się: czym jest fala i jakie ma właściwości, jakie wielkości opisują fale, jaki jest związek między drganiami a falami.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Amplituda, okres i częstotliwość drgań

Dowiedz się: jakie wielkości fizyczne opisują ruch drgający, jak wyznaczać okres i częstotliwość drgań wahadła.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Drgania, ruch drgający

Dowiedz się: jaki ruch nazywamy ruchem drgającym, jak wygląda wykres ruchu drgającego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Higiena i choroby układu ruchu

Dowiedz się: dlaczego aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu ruchu, jakie są schorzenia układu ruchu, jakie są przyczyny powstawania skrzywień kręgosłupa, płaskostopia, krzywicy, osteoporozy, jakie są zasady profilaktyki tych chorób.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Połączenia kości

Dowiedz się: w jaki sposób kości łączą się sobą w układzie ruchu, jakie są typy połączeń kości w naszym układzie ruchu, jaką rolę w układzie ruchu pełnią mięśnie, ścięgna, kości i stawy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Budowa i funkcjonowanie mięśni

Dowiedz się: jaką funkcję pełnią mięśnie w organizmie człowieka, jak zbudowane są włókna mięśniowe, na czym polega faza czynna i bierna ruchu, czyli skurcz i rozkurcz mięśnia, jaka jest różnica między mięśniem gładkim a poprzecznie prążkowanym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Budowa i funkcje kości

Dowiedz się: jakie są kształty kości, jak zbudowana jest kość długa, jaka jest budowa chemiczna kości, jakie funkcje pełnią składniki kości, jak zbadać rolę składników tworzących kość.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Szkielet osiowy i szkielet kończyn

Dowiedz się: jak nazywają się poszczególne elementy szkieletu osiowego, jak nazywają się kości obręczy barkowej, biodrowej i kończyn, jak nazywają się kości czaszki, jak zbudowana jest klatka piersiowa, jak nazywamy poszczególne odcinki kręgosłupa.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Budowa i funkcjonowanie układu pokarmowego

Dowiedz się: jak nazywają się poszczególne elementy układu pokarmowego, jakie są funkcje żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego, grubego, wątroby i trzustki, jakie procesy zachodzą w jamie ustnej, jak nazywają się różne zęby i jaka jest ich rola w obróbce pokarmu, jak zapisujemy wzór zębowy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Silnik elektryczny

Dowiedz się: od czego zależy siła magnetyczna, jak zbudowany jest silnik elektryczny, jak działa silnik elektryczny, gdzie ma zastosowanie silnik elektryczny.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: