Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 752

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Otrzymywanie wodorotlenków

Dowiedz się: w jaki sposób otrzymujemy wodorotlenki metali rozpuszczalne w wodzie, w jaki sposób otrzymujemy wodorotlenki metali nierozpuszczalne w wodzie, w jaki sposób otrzymujemy wapno palone i wapno gaszone, na czym polega reakcja strącania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Właściwości i zastosowanie wodorotlenków

Dowiedz się: jak tworzymy wzory i nazwy wodorotlenków, jakie właściwości i zastosowania mają wodorotlenek sodu, potasu, wapnia, magnezu, miedzi(II), jak odróżnić zasady od wodorotlenków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Otrzymywanie kwasów

Dowiedz się: w jaki sposób można otrzymywać kwasy beztlenowe, w jaki sposób otrzymujemy kwasy tlenowe, co to jest bezwodnik kwasowy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Dysocjacja kwasów

Dowiedz się: na czym polega dysocjacja kwasów, jak dysocjują kwasy mocne, a jak słabe, jakie jony powstają w wyniku dysocjacji kwasów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Właściwości i zastosowanie kwasów beztlenowych

Dowiedz się: jakie są właściwości i zastosowanie kwasów chlorowodorowego i siarkowodorowego, jak tworzy się wzory i nazwy kwasów beztlenowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Właściwości i zastosowanie kwasów tlenowych

Dowiedz się: jakie są właściwości i zastosowania kwasów tlenowych: węglowego, azotowego(V), siarkowego(VI), siarkowego(IV), fosforowego(V), jak tworzymy wzory i nazwy kwasów tlenowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

pH i odczyny roztworów

Dowiedz się: co to jest pH, jak można określić odczyn roztworu, jakie barwy przyjmują w odczynach kwaśnym, obojętnym i zasadowym podstawowe wskaźniki chemiczne: fenoloftaleina, oranż metylowy i papierek uniwersalny, co to jest elektrolit, co to znaczy, że elektrolit jest słaby lub mocny.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Użytkowanie energii elektrycznej. Zasady BHP

Dowiedz się: jaką rolę spełniają bezpieczniki przeciążeniowe i izolacja w domowej sieci elektrycznej, jak bezpiecznie korzystać z energii elektrycznej, jakie są skutki przerwania dostaw energii elektrycznej do urządzeń o kluczowym znaczeniu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Praca i moc prądu

Dowiedz się: jak rozumieć pojęcie pracy i mocy prądu elektrycznego wraz z ich jednostkami, jak przeliczać energię elektryczną wyrażoną w kilowatogodzinach na dżule i odwrotnie, w jakie formy energii może być zmieniona energia elektryczna, jakie są źródła energii elektrycznej i jej odbiorniki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Opór elektryczny

Dowiedz się: co kryje się pod pojęciem oporu elektrycznego, od czego zależy i jaka jest jego jednostka, jak do obliczeń wykorzystać związek między napięciem a natężeniem prądu i oporem, jak rysuje się schematy obwodów elektrycznych składających się z jednego źródła energii, jednego odbiornika, mierników i wyłączników oraz jak posługiwać się symbolami graficznymi tych elementów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Napięcie i natężenie prądu - pomiar i jednostki

Dowiedz się: czym jest natężenie prądu i jaka jest jego jednostka, jak stosować do obliczeń związek między natężeniem prądu a ładunkiem i czasem jego przepływu przez przekrój poprzeczny przewodnika, jak posługiwać się pojęciem napięcia elektrycznego jako wielkości określającej ilość energii potrzebnej do przeniesienia jednostkowego ładunku w obwodzie, jak stosować jednostkę napięcia, jak rysować schematy obwodów elektrycznych składających się z jednego źródła energii, jednego odbiornika, mierników i wyłączników, jak posługiwać się symbolami graficznymi elementów obwodu elektrycznego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Prąd elektryczny

Dowiedz się: co to jest prąd elektryczny i jaki jest kierunek jego przepływu, co to jest napięcie i natężenie prądu, co nazywamy obwodem elektrycznym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Indukcja elektrostatyczna

Dowiedz się: na czym polega indukcja elektrostatyczna, jak zademonstrować wzajemne oddziaływanie ciał naelektryzowanych, jak doświadczalnie rozróżniać przewodniki od izolatorów oraz wskazywać ich przykłady.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Elektryzowanie ciał przez tarcie i dotyk

Dowiedz się: na czym polega proces elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk, jaka jest budowa oraz zasada działania elektroskopu, jak doświadczalnie pokazać zjawiska elektryzowania przez tarcie lub dotyk.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Reakcje strąceniowe

Dowiedz się: jak otrzymujemy sole kwasów tlenowych i beztlenowych nierozpuszczalne w wodzie, na czym polega reakcja strąceniowa, jak prawidłowo korzystać z tablic rozpuszczalności.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Otrzymywanie soli kwasów tlenowych

Dowiedz się: w jakich reakcjach możemy otrzymać sole kwasów tlenowych, jak otrzymujemy sole rozpuszczalne, a jak sole nierozpuszczalne, jak korzystać z tablicy rozpuszczalności.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Dysocjacja soli

Dowiedz się: na czym polega reakcja dysocjacji soli, jakie jony powstają w wyniku dysocjacji soli, jak nazywamy aniony i kationy powstające w reakcji dysocjacji.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Sole kwasów tlenowych

Dowiedz się: jak tworzymy wzory i nazwy soli kwasów tlenowych, jakie są właściwości i zastosowania wybranych siarczanów, azotanów, węglanów i fosforanów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Sole kwasów beztlenowych

Dowiedz się: jak tworzymy wzory i nazwy soli kwasów beztlenowych, jakie są właściwości i zastosowania wybranych soli kwasów beztlenowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Reakcja zobojętniania

Dowiedz się: na czym polega reakcja zobojętniania, jak powstają sole.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: