Wyniki wyszukiwania ( 305 )

miniatura

Dodawanie pamięciowe dużych liczb

Dowiesz się: jak sprawnie policzyć pieniądze, jak dodawać w pamięci liczby zawierające tysiące i setki, jak poradzić sobie z dodawaniem dużych liczb.
miniatura

Dzielenie pisemne liczb zakończonych zerami

Dowiesz się: w jakich sytuacjach wykonując dzielenie możesz pominąć zera, kiedy do wyniku dzielenia należy dopisać zera, w jaki sposób sprawdzić wynik dzielenia za pomocą mnożenia.
miniatura

Dzielenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - przykłady

Dowiesz się: jak obliczyć ilość pojemników potrzebnych do zapakowania towaru, jak stosować algorytm dzielenia pisemnego przez liczby wielocyfrowe.
miniatura

Dzielenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - wprowadzenie

Dowiesz się: w jaki sposób dzielić przez siebie liczby wielocyfrowe, w jaki sposób sprawdzić, czy wynik dzielenia jest poprawny.
miniatura

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - zadania

Dowiesz się: w jaki sposób pomnożyć dwie liczby wielocyfrowe sposobem pisemnym.
miniatura

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - wprowadzenie

Dowiesz się: w jaki sposób pomnożyć pisemnie dwie liczby wielocyfrowe, skąd w mnożeniu bierze się dodawanie.
miniatura

Mnożenie pisemne przez liczby zakończone zerami - zadania

Dowiesz się: jak mnożyć pisemnie liczby zakończone zerami.
miniatura

Mnożenie pisemne przez liczby zakończone zerami - wprowadzenie

Dowiesz się: jak wykonać mnożenie pisemne przez liczbę zakończoną zerami, jak zapisać liczby zakończone zerami, aby ułatwić sobie ich mnożenie.
miniatura

Szacowanie wyników działań

Dowiesz się: na czym polega szacowanie, kiedy używamy określenia „około”, czy zawsze musimy podawać dokładny wynik, jak sprawnie wykonać obliczenia przybliżone.
miniatura

Wykonywanie działań na kalkulatorze - wprowadzenie

Dowiesz się: w jaki sposób wykonać podstawowe działania matematyczne na kalkulatorze, czy każdy kalkulator liczy zgodnie z kolejnością wykonywania działań, co oznaczają i do czego służą poszczególne przyciski na kalkulatorze.
miniatura

Jednostki pola - wprowadzenie

Dowiesz się: co oznacza zapis 1 cm², 1 dm², 1 m², za pomocą jakich jednostek mierzy się pole powierzchni, co to jest ar i hektar, kiedy używamy jednostek takich jak ar i hektar.
miniatura

Graficzne porównywanie pól figur

Dowiesz się: w jaki sposób sprawdzić, która figura ma większe pole, co to znaczy, że figura ma większe pole.
miniatura

Pola figur - wprowadzenie

Dowiesz się: co to jest pole figury, czy pojęcia pole i powierzchnia oznaczają to samo, jak sprawdzić, która figura ma większe pole.
miniatura

Obliczanie boku na podstawie obwodu

Dowiesz się: jak obliczyć długość boku prostokąta znając jego obwód i długość jednego boku, jak obliczyć długość boku kwadratu znając tylko obwód.
miniatura

Obliczanie obwodu prostokąta i kwadratu - przykłady

Dowiesz się: w jaki sposób rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące obwodu prostokąta i kwadratu, jak przedstawić treść zadania za pomocą rysunku.
miniatura

Obwód prostokąta i obwód kwadratu - wprowadzenie

Dowiesz się: co to jest obwód prostokąta, jakimi sposobami można obliczyć obwód prostokąta, jak obliczyć obwód kwadratu.
miniatura

Rysowanie prostokątów i kwadratów o podanych długościach boków za pomocą ekierki

Dowiesz się: jak narysować prostokąt za pomocą cyrkla i ekierki, jak narysować odcinki tej samej długości nie mierząc ich linijką.
miniatura

Prostokąt i kwadrat - wprowadzenie

Dowiesz się: jaką figurę nazywamy prostokątem, kiedy prostokąt jest kwadratem, z jakich elementów zbudowany jest prostokąt, czy każdy kwadrat jest prostokątem.
miniatura

Zasady odczytywania i zapisywania liczb w systemie rzymskim do trzydziestu

Dowiesz się: jak w systemie rzymskim zapisać liczby większe niż 12, jak odczytywać liczby zapisane w systemie rzymskim, jakie są zasady tworzenia liczb w systemie rzymskim.
miniatura

Zasady odczytywania i zapisywania liczb w systemie rzymskim do dwunastu

Dowiesz się: jakie są zasady odczytywania i zapisywania liczb w systemie rzymskim, Jak zapisać liczby od 1 do 12 w systemie rzymskim, Jak odczytać liczby od 1 do 12 w systemie rzymskim, jak uniknąć błędów w zapisywaniu liczb w systemie rzymskim.