Wyniki wyszukiwania

Filtry: Matematyka

Znaleziono 605

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Zamiana postaci kanonicznej na ogólną i odwrotnie

miniatura

Rozwiązywanie równań kwadratowych korzystając z delty

miniatura

Zaznaczanie i odczytywanie liczb na osi liczbowej

miniatura

Kwadrat liczby

miniatura

Pojęcie potęgi

miniatura

Odejmowanie pisemne „z pożyczaniem” i „bez pożyczania”

miniatura

Wyrażenia algebraiczne - nazywanie i odczytywanie

miniatura

Czas i kalendarz

miniatura

Porównywanie liczb mieszanych

miniatura

Jednostki długości - wprowadzenie

miniatura

Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych

miniatura

Roztwory

miniatura

Mnożenie pisemne przez liczby zakończone zerami - zadania

miniatura

Zaznaczanie liczb dziesiętnych na osi liczbowej

miniatura

Zależności pomiędzy cechami podzielności liczb

miniatura

Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka

miniatura

Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

miniatura

Metoda przeciwnych współczynników - zadania

miniatura

Mnożenie liczb mieszanych

miniatura

Co to jest funkcja?

miniatura