Wyniki wyszukiwania

Filtry: Matematyka

Znaleziono 605

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Dzielenie pamięciowe dużych liczb

miniatura

Cecha podzielności liczb przez 2

miniatura

Porównywanie i porządkowanie liczb dziesiętnych - łatwiejsze zadania

miniatura

Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach

miniatura

Równania oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne

miniatura

Dzielenie pisemne liczb dziesiętnych

miniatura

Zadania geometryczne

miniatura

Rysowanie rombów i równoległoboków

miniatura

Wyszukiwanie i porządkowanie informacji - tabele

miniatura

Zbiory liczbowe na osi liczbowej, przedziały

miniatura

Pola figur złożonych

miniatura

Suma miar kątów w trójkącie - zadania

miniatura

Korzystanie z tablic trygonometrycznych

miniatura

Przekrój osiowy stożka

miniatura

Kąty przyległe

miniatura

Równania w geometrii

miniatura

Pole trójkąta

miniatura

Dowody matematyczne - pole

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - zadania 2

miniatura

Badanie monotoniczności ciągu na podstawie wzoru - trudniejsze przykłady

miniatura