Wyniki wyszukiwania

Filtry: Szkoła Podstawowa IV-VI

Znaleziono 256

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - wprowadzenie

miniatura

Odczytywanie liczb dziesiętnych zaznaczonych na osi liczbowej

miniatura

Porównywanie różnicowe ułamków dziesiętnych

miniatura

Zamiana procentów na ułamki i odwrotnie

miniatura

Obliczanie ułamka danej liczby

miniatura

Rysowanie rombów i równoległoboków

miniatura

Twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych trójkąta

miniatura

Kąty przyległe

miniatura

Pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu

miniatura

Metody odejmowania pamięciowego

miniatura

Dzielenie bez reszty

miniatura

Odejmowanie pisemne „z pożyczaniem” i „bez pożyczania”

miniatura

Wyrażenia algebraiczne - nazywanie i odczytywanie

miniatura

Czas i kalendarz

miniatura

Punkt, odcinek, prosta, półprosta

miniatura

System rzymski - wprowadzenie

miniatura

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - zadania

miniatura

Wielokrotności liczb

miniatura

Szacowanie wyników dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych

miniatura

Obliczanie procentu danej liczby

miniatura