Ścieżka:

miniatura 08:29

Rzut monetą

Dowiedz sie: jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia orła w rzucie symetryczną monetą, jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia reszki w rzucie symetryczną monetą, jakie wyniki mogą wypaść w rzucie dwiema monetami, jakie wyniki mogą wypaść w dwóch rzutach monetą, jak obliczyć prawdopodobieństwo wyrzucenia dokładnie jednego orła w rzucie dwiema monetami, jak obliczyć prawdopodobieństwo wyrzucenia co najmniej jednego orła w rzucie dwiema monetami, jak obliczyć prawdopodobieństwo w rzucie monetą i losowaniu kuli.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
II.3

miniatura 10:18

Figury osiowosymetryczne

Dowiedz sie: jak wskazać figury osiowo-symetryczne, jak narysować osie symetrii danej figury, jak wskazać, ile osi symetrii ma dana figura.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
II.3

miniatura 09:49

Pole trójkąta - wzór z sinusem

Dowiedz sie: jak obliczyć pole trójkąta znając długości dwóch boków i miarę kąta pomiędzy nimi, jak zastosować sinus kąta do obliczenia wysokości w trójkącie.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
II.3

miniatura 09:10

Przekrój osiowy kuli

Dowiedz sie: co to jest przekrój osiowy kuli, jak obliczyć pole przekroju osiowego kuli.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
II.3

miniatura 08:36

Odcinek łączący środki dwóch boków w trójkącie

Dowiedz sie: czym jest twierdzenie o odcinku łączącym środki boków w trójkącie, jak zastosować w zadaniach twierdzenie o odcinku łączącym środki boków w trójkącie.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
II.3

miniatura 04:44

Rysowanie okręgów za pomocą cyrkla

Dowiedz sie: jak narysować dowolny okrąg za pomocą cyrkla, jak narysować okrąg o danym promieniu, jak narysować Ziarno Życia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
II.3

miniatura 10:37

Długości boków w trójkącie prostokątnym

Dowiedz sie: obliczyć długość dowolnego boku trójkąta prostokątnego, znając długości dwóch pozostałych.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
II.3

miniatura 05:52

Okrąg wpisany i opisany na kwadracie

Dowiedz sie: co to znaczy, że okrąg jest opisany na kwadracie i że kwadrat jest wpisany w okrąg, co to znaczy, że kwadrat jest opisany na okręgu i że okrąg jest wpisany w kwadrat, jaka jest zależność między promieniem okręgu wpisanego w kwadrat, a długością boku kwadratu, jaka jest zależność między promieniem okręgu opisanego na kwadracie, a długością boku kwadratu.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
II.3

miniatura 07:29

Zaokrąglanie liczb naturalnych

Dowiedz sie: jak zaokrąglać liczby z nadmiarem i niedomiarem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
II.3

miniatura 05:48

Mnożenie liczb naturalnych przez 10, 100, 1000

Dowiedz sie: w jaki sposób szybko i bez wysiłku wykonać mnożenie przez 10, 100 i 1000.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
II.3