Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 638

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Przemienność mnożenia

miniatura

Porównywanie ilorazowe

miniatura

Porównywanie potęg o różnych podstawach i jednakowych wykładnikach naturalnych

miniatura

Dziesiątkowy układ pozycyjny

miniatura

Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - wprowadzenie

miniatura

Wartość liczbowa jednomianu

miniatura

Odległość punktu od prostej

miniatura

Rysowanie prostokątów i kwadratów o podanych długościach boków za pomocą ekierki

miniatura

Pola figur - wprowadzenie

miniatura

Sumy algebraiczne - zadania tekstowe

miniatura

Szacowanie rachunków pamięciowych na dużych liczbach

miniatura

Cecha podzielności liczb przez 5

miniatura

Porządkowanie ułamków dziesiętnych - trudniejsze zadania

miniatura

Dodawanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w części ułamkowej

miniatura

Przekształcenia wzorów

miniatura

Dzielenie pisemne liczb naturalnych z wynikiem dziesiętnym

miniatura

Zadania procentowe

miniatura

Czym są argumenty i wartości funkcji?

miniatura

Przedstawianie danych - diagram słupkowy

miniatura

Prawdopodobieństwo - wprowadzenie

miniatura