Fraza: Szkoła Podstawowa IV-VI

Znaleziono 1284

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Zasady bezpieczeństwa w pracowni chemicznej

miniatura

Prostopadłość wykresów funkcji liniowych

miniatura

Równoległość wykresów funkcji liniowych

miniatura

Własności funkcji liniowej

miniatura

Współczynniki funkcji liniowej y = ax + b

miniatura

Funkcja liniowa - wprowadzenie

miniatura

Proporcjonalność prosta

miniatura

Nierówności z wartością bezwzględną - metoda algebraiczna

miniatura

Proste nierówności z wartością bezwzględną - metoda geometryczna

miniatura

Proste równania z wartością bezwzględną

miniatura

Wartość bezwzględna

miniatura

Zamiana postaci kanonicznej na ogólną i odwrotnie

miniatura

Postać kanoniczna - zadania

miniatura

Postać kanoniczna - własności funkcji

miniatura

Postać kanoniczna - wprowadzenie

miniatura

Rola współczynnika a we wzorze funkcji kwadratowej

miniatura

Wykres i własności funkcji minus x do kwadratu

miniatura

Wykres i własności funkcji x do kwadratu

miniatura

Rozkład wielomianów na czynniki − pierwiastki całkowite

miniatura

Rozkład wielomianów na czynniki − grupowanie wyrazów

miniatura