Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 669

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Wzór ogólny ciągu geometrycznego - zadania

miniatura

Kąty wpisane oparte na tym samym łuku

miniatura

Sinus, cosinus, tangens dowolnego kąta rozwartego

miniatura

Zamiana postaci kanonicznej na ogólną i odwrotnie

miniatura

Sposoby rozdzielania mieszanin

miniatura

Zapisywanie równań reakcji chemicznej

miniatura

Właściwości fizykochemiczne kwasu mrówkowego i octowego

miniatura

Powietrze

miniatura

Kąt między prostą a płaszczyzną

miniatura

Zaznaczanie i odczytywanie liczb na osi liczbowej

miniatura

Kwadrat liczby

miniatura

Pojęcie potęgi

miniatura

Odejmowanie pisemne „z pożyczaniem” i „bez pożyczania”

miniatura

Wyrażenia algebraiczne - nazywanie i odczytywanie

miniatura

Czas i kalendarz

miniatura

Porównywanie liczb mieszanych

miniatura

Jednostki długości - wprowadzenie

miniatura

Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych

miniatura

Roztwory

miniatura

Mnożenie pisemne przez liczby zakończone zerami - zadania

miniatura