Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 669

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Wykonywanie działań na kalkulatorze - wprowadzenie

miniatura

Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000

miniatura

Cecha podzielności liczb przez 9

miniatura

Pierwiastek kwadratowy z liczb niekwadratowych

miniatura

Procenty - wprowadzenie

miniatura

Rozwiązywanie układów równań metodą podstawiania

miniatura

Mnożenie ułamków przez liczby naturalne

miniatura

Zamiana liczb dziesiętnych na ułamki zwykłe

miniatura

Wartości dodatnie i ujemne funkcji

miniatura

Prostokąt - własności

miniatura

Rzut monetą

miniatura

Figury osiowosymetryczne

miniatura

Pole trójkąta - wzór z sinusem

miniatura

Przekrój osiowy kuli

miniatura

Odcinek łączący środki dwóch boków w trójkącie

miniatura

Rysowanie okręgów za pomocą cyrkla

miniatura

Długości boków w trójkącie prostokątnym

miniatura

Okrąg wpisany i opisany na kwadracie

miniatura

Pole powierzchni graniastosłupa. Siatki graniastosłupów

miniatura

Mnożenie pierwiastków sześciennych

miniatura