Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 669

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Wyprowadzenie wzoru na sumę początkowych wyrazów ciągu geometrycznego

miniatura

Dowód twierdzenia o kątach wpisanych opartych na łukach tej samej długości

miniatura

Twierdzenie sinusów

miniatura

Proste równania z wartością bezwzględną

miniatura

Metale i niemetale

miniatura

Węglowodory nasycone (alkany)

miniatura

Miejsce zerowe funkcji kwadratowej - typy równań kwadratowych

miniatura

Tlenki

miniatura

Przekroje graniastosłupów

miniatura

Własności dodawania

miniatura

Potęgowanie - wprowadzenie

miniatura

Potęgowanie liczb ujemnych - przypomnienie

miniatura

Odejmowanie pisemne liczb z zerami w środku - przykłady

miniatura

Rozszerzanie ułamków zwykłych

miniatura

Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe - wprowadzenie

miniatura

Porządkowanie ułamków właściwych o takich samych mianownikach

miniatura

Zamiana jednostek długości - przykłady

miniatura

Mnożenie sumy algebraicznej przez liczbę

miniatura

Lokaty bankowe

miniatura

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - zadania

miniatura