Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 669

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Badanie monotoniczności ciągu na podstawie wzoru

miniatura

Wzór ogólny ciągu arytmetycznego - zadania część 1

miniatura

Sześcian sumy i sześcian różnicy - zadania obliczeniowe

miniatura

Dowód schematu Hornera

miniatura

Rozkład wielomianów na czynniki − pierwiastki całkowite

miniatura

Własności funkcji liniowej

miniatura

Różnica między atomem a cząsteczką

miniatura

Wiązania jonowe

miniatura

Zamiana postaci ogólnej i kanonicznej na iloczynową

miniatura

Kwasy tłuszczowe

miniatura

Trzecia zasada dynamiki

miniatura

Mnożenie liczb naturalnych - definicja i przykłady

miniatura

Metody dzielenia w pamięci - przykłady

miniatura

Porównywanie potęg o różnych wykładnikach naturalnych i jednakowych podstawach

miniatura

Liczby mieszane na osi liczbowej

miniatura

Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - zadania tekstowe

miniatura

Dzielenie jednomianów

miniatura

Rysowanie prostych równoległych za pomocą linijki i ekierki

miniatura

Prostokąt i kwadrat - wprowadzenie

miniatura

Więcej niż 100%

miniatura