Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 676

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Szacowanie rachunków pamięciowych na dużych liczbach

miniatura

Cecha podzielności liczb przez 5

miniatura

Porządkowanie ułamków dziesiętnych - trudniejsze zadania

miniatura

Dodawanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w części ułamkowej

miniatura

Przekształcenia wzorów

miniatura

Dzielenie pisemne liczb naturalnych z wynikiem dziesiętnym

miniatura

Zadania procentowe

miniatura

Czym są argumenty i wartości funkcji?

miniatura

Przedstawianie danych - diagram słupkowy

miniatura

Prawdopodobieństwo - wprowadzenie

miniatura

Definicja logarytmu

miniatura

Suma miar kątów w czworokącie

miniatura

Wartości sinusa, cosinusa, tangensa dla kątów 30 i 60 stopni

miniatura

Stożek: zadania

miniatura

Kąty wierzchołkowe

miniatura

Trójkąty podobne w trójkątach

miniatura

Pole trójkąta - zadania

miniatura

Dowody matematyczne - przystawanie figur (część 1)

miniatura

Trójkąt 45, 45, 90 - wprowadzenie

miniatura

Co to jest graniastosłup? Co to jest graniastosłup prawidłowy?

miniatura