Wyniki wyszukiwania

Filtry: Matematyka

Znaleziono 605

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Pole trójkąta - zadania tekstowe

miniatura

Stosunek pól trójkątów podobnych

miniatura

Liczby całkowite na osi liczbowej

miniatura

Równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi

miniatura

Równania z dodawaniem

miniatura

Objętość prostopadłościanu i sześcianu

miniatura

Średnia arytmetyczna - zadania

miniatura

Proporcja odwrotna

miniatura

Określenie ciągu. Sposoby opisywania ciągów

miniatura

Nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą – zadania

miniatura

Suma sześcianów

miniatura

Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów

miniatura

Dowód twierdzenia cosinusów

miniatura

Proporcjonalność prosta

miniatura

Proste w przestrzeni - równoległe, prostopadłe i skośne

miniatura

Dodawanie i odejmowanie jako działania odwrotne

miniatura

Dzielenie z resztą

miniatura

Potęga potęgi

miniatura

Ułamki właściwe, niewłaściwe i liczby mieszane

miniatura

Skracanie ułamków zwykłych - przykłady

miniatura