Wyniki wyszukiwania

Filtry: Szkoła Ponadpodstawowa

Znaleziono 180

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Zapisywanie związków między wielkościami za pomocą układu równań

miniatura

Zastosowanie funkcji w życiu codziennym - prędkość, droga i czas

miniatura

Suma zbiorów, część wspólna zbiorów, różnica zbiorów

miniatura

Sinus, cosinus i tangens w trójkącie prostokątnym

miniatura

Objętość stożka

miniatura

Trójkąty podobne w okręgach

miniatura

Badanie monotoniczności ciągu na podstawie wzoru - trudniejsze przykłady

miniatura

Trzy wyrazy ciągu geometrycznego

miniatura

Dowód twierdzenia o kącie wpisanym i środkowym

miniatura

Korzystanie z wybranych wzorów redukcyjnych

miniatura

Wartość bezwzględna

miniatura

Rozwiązywanie różnych równań kwadratowych - zadania

miniatura

Liczby spełniające układ równań

miniatura

Zastosowanie funkcji w życiu codziennym - gospodarka

miniatura

Zbiory liczbowe na osi liczbowej, przedziały

miniatura

Wyznaczanie boków trójkąta znając sinus, cosinus lub tangens

miniatura

Pole powierzchni stożka

miniatura

Odcinek łączący środki dwóch boków w trójkącie

miniatura

Ciąg rekurencyjny

miniatura

Wyprowadzenie wzoru na sumę początkowych wyrazów ciągu geometrycznego

miniatura