Wyniki wyszukiwania

Filtry: Szkoła Podstawowa IV-VI

Znaleziono 256

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Kolejność wykonywania działań z potęgami

miniatura

Odczytywanie dużych liczb

miniatura

Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - przykłady

miniatura

Porządkowanie ułamków właściwych o takich samych licznikach

miniatura

Zależności między jednostkami długości

miniatura

Wykonywanie działań na kalkulatorze - wprowadzenie

miniatura

Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000

miniatura

Dodawanie pamięciowe liczb dziesiętnych

miniatura

Dodawanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w części ułamkowej

miniatura

Dzielenie pisemne liczb naturalnych z wynikiem dziesiętnym

miniatura

Równoległobok - wprowadzenie

miniatura

Pole równoległoboku i rombu - zadania

miniatura

Skala - wprowadzenie

miniatura

Równania w geometrii

miniatura

Zaznaczanie i odczytywanie liczb na osi liczbowej

miniatura

Kwadrat liczby

miniatura

Dodawanie pisemne - wprowadzenie

miniatura

Porównywanie dużych liczb

miniatura

Odejmowanie liczb mieszanych o jednakowych mianownikach w części ułamkowej

miniatura

Porządkowanie ułamków właściwych o takich samych mianownikach

miniatura