Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 256

Odejmowanie pisemne „bez pożyczania” (bez rozpakowywania)

miniatura 08:39

Wyrażenia algebraiczne - wprowadzenie

miniatura 09:19

Jednostki czasu

miniatura 05:19

Pole kwadratu i prostokąta - wprowadzenie

miniatura 10:22

Zależności między jednostkami masy

miniatura 05:44

Mnożenie pisemne przez liczby zakończone zerami - zadania

miniatura 07:15

Zaznaczanie liczb dziesiętnych na osi liczbowej

miniatura 11:53

Dodawanie i odejmowanie pisemne ułamków dziesiętnych

miniatura 10:33

Procenty - wprowadzenie

miniatura 04:11

Mnożenie ułamków przez liczby naturalne

miniatura 08:24