Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 256

Porządkowanie ułamków właściwych, niewłaściwych i liczb mieszanych

miniatura 11:26

Jednostki masy - wprowadzenie

miniatura 05:25

Mnożenie pisemne przez liczby zakończone zerami - wprowadzenie

miniatura 07:56

Zamiana ułamków zwykłych na liczby dziesiętne

miniatura 10:12

Dodawanie i odejmowanie pamięciowe liczb dziesiętnych - zadania

miniatura 08:07

Porównywanie różnicowe ułamków zwykłych

miniatura 05:31

Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych

miniatura 07:41

Trapez - wprowadzenie

miniatura 08:20

Pole trapezu - zadania

miniatura 09:41

Rysowanie odcinka w skali, gdy znamy jego rzeczywistą długość

miniatura 05:20

Budowa prostopadłościanu i sześcianu

miniatura 07:14

Własności dodawania

miniatura 07:16

Potęgowanie - wprowadzenie

miniatura 05:20

Odejmowanie pisemne „bez pożyczania” (bez rozpakowywania)

miniatura 08:39

Wyrażenia algebraiczne - wprowadzenie

miniatura 09:19

Jednostki czasu

miniatura 05:19

Pole kwadratu i prostokąta - wprowadzenie

miniatura 10:22

Zależności między jednostkami masy

miniatura 05:44

Mnożenie pisemne przez liczby zakończone zerami - zadania

miniatura 07:15

Zaznaczanie liczb dziesiętnych na osi liczbowej

miniatura 11:53